Projekty našich členů

0 %
 
 
 
 

Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků a učitelů MŠ, ZŠ a SŠ


Kontaktní údaje na realizátora
Jméno: Kontaktní Osoba Email: digikoalice@nuv.cz
Záštita
Jméno: Petr Bannert

Publikováno: 18.3.2018

Aktivity jsou realizovány na základě schválené Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (http://sdv.msmt.cz).

Aktivity člena


Notice: Undefined index: _pledgeActivities in C:\wwwdigi\main\wp-content\themes\digicoalition\single-digic_pledge.php on line 178

Popis závazku (měřitelných ukazatelů)


Notice: Undefined index: _pledgeOutput in C:\wwwdigi\main\wp-content\themes\digicoalition\single-digic_pledge.php on line 180

Milníky závazku

Fáze Název milníku Datum plnění Stav plnění
Plan Příprava Strategie digitálního vzdělávání 31. 1. 2015 Dokončeno
příprava masivních online kurzů na podporu rozvoje digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů (MOOC) 31. 12. 2018 N/A
příprava doporučení pro fakulty VŠ vzdělávající učitele k začlenění rozvoje digitálních kompetencí a školské informatiky do přípravy budoucích učitelů 31. 12. 2019 N/A
Build úprava obsahu vzdělávání k digitální gramotnosti: a) zohlednění vlivu moderních technologií na vzdělávání; b) začlenění nového oboru podporujícího rozvoj informatického myšlení žáků do výuky na ZŠ a SŠ 31. 12. 2017 Zpožděno
příprava standardu digitálních kompetencí učitele 31. 12. 2017 Zpožděno
vytvoření ucelené sady učebních materiálů pro učitele podporující nový obsah vzdělávání ve světle moderních technologií ve všech všeobecně vzdělávacích oblastech výuky pro MŠ, ZŠ i SŠ 31. 12. 2018 Zahájeno
Run aktivní podpora existujících kampaní na podporu rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti u žáků (např. CODEWEEK) 31. 12. 2017 Dokončeno
reflexe prioritní osy v rámci Strategie digitálního vzdělávání 31. 1. 2021 N/A
Close ukončení závazku, reflexe 28. 2. 2021 N/A

Důkaz o splnění ukazatelů

Rozsah závazku

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Publikace návrh nového znění RVP pro ZŠ a MŠ pro digitální gramotnost napříč vzdělávacími oblastmi 1 1
Publikace návrh nového znění RVP pro ZŠ a SŠ pro vzdělávací obor základy informatiky („informatické myšlení) 1 1
Publikace podklady pro pokusné ověřování na školách 1 0
Publikace Standard digitálních kompetencí učitele 1 0
Ostatní online aplikace Profil Učitel 21 1 0

Notice: Undefined index: approached in C:\wwwdigi\main\wp-content\themes\digicoalition\single-digic_pledge.php on line 222
statistiky PR akcí a výstupů kampaní na podporu rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků 1 0
Publikace ucelené sady učebních materiálů 2 0
Ostatní online vzdělávací modul 1 0
Ostatní MOOC kurzy pro učitele v rámci spolupráce IPs a projektů ISDV1 2 0
Publikace doporučení pro fakulty VŠ vzdělávající učitele k začlenění rozvoje digitálních kompetencí a školské informatiky do přípravy budoucích učitelů 1 0