Projekty našich členů

0 %
 
 
 
 

Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 2020) a vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog)


Kontaktní údaje na realizátora
Jméno: Matěj Bulant Email: matej.bulant@fdv.cz
Záštita
Jméno: Richard Ščerba

Publikováno: 28.6.2018

Projekty DigiStrategie 2020 a DigiKatalog realizuje Fond dalšího vzdělávání a navazuje na vládní schválení Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020.

Aktivity člena

DigComp 2.1, verze pro ČR

Testování min. 3 000 respondentů v oblasti digitálních kompetencí

Online vzdělávací prostředí, vč. řady nástrojů

5 online kurzů

500 profilů napojených na autoevaluační nástroj

4 metodiky pro různé cílové skupiny

DigiPortál – webový portál projektu DigiStrategie 2020

Vytvoření typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR

Popis závazku (měřitelných ukazatelů)

DigComp 2.1, verze pro ČR

Testování min. 3 000 respondentů v oblasti digitálních kompetencí

Online vzdělávací prostředí, vč. řady nástrojů

5 online kurzů

500 profilů napojených na autoevaluační nástroj

4 metodiky pro různé cílové skupiny

DigiPortál – webový portál projektu DigiStrategie 2020

Vytvoření typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR

Milníky závazku

Fáze Název milníku Datum plnění Stav plnění
Plan Vytvoření online vzdělávacího prostředí se sadou ověřených vzdělávacích nástrojů pro rozvoj digitálních kompetencí 31. 12. 2020 N/A
Vytvoření online kurzů určených pro rozvoj vybraných digitálních kompetencí 31. 12. 2020 N/A
Vytvoření profilu digitálních kompetencí pro 500 páteřních povolání a jejich napojení na evaluační nástroj s možností porovnání svého profilu s profilem vybraného povolání 31. 12. 2019 N/A
Vytvoření sady metodických nástrojů pro rozvoj digitálních kompetencí pro různé cílové skupiny: 1/využití nástrojů pro rozvoj digitálních kompetencí pro zaměstnavatele, veřejnou správu, Úřad práce ČR 2/pro zavádění práce z domova a na dálku prostřednictvím digitálních technologií 3/pro rozvoj pracovníků IT za účelem zlepšení schopnosti podporovat rozvoj digitálních kompetencí pracovníků 4/ pro vedoucí pracovníky zaměstnavatelů vč. pracovníků veřejné správy směřující k zlepšení informovanosti o možnostech rozvoje digitálních kompetencí 31. 12. 2020 N/A
Build Vytvoření nástroje pro hodnocení digitálních kompetencí specificky pro kategorie: 1/občan 2/zaměstnanec firmy 3/zaměstnanec úřadu 4/klient Úřadu práce ČR 31. 12. 2020 N/A
Vytvoření online platformy – jednotný portál Digi 31. 12. 2020 N/A
Popis stavu a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR 31. 12. 2020 N/A
Run Aplikace evropského rámce rozvoje digitálních kompetencí a porozumění digitálním kompetencím DigComp verze 2.1 do českého prostředí 31. 12. 2018 N/A
Close Předání reportu o projektu DigiKoalici 28. 1. 2021 N/A

Důkaz o splnění ukazatelů

Rozsah závazku

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Školení online Počet účastníků autoevaluačního procesu 5000 0
Seminář Šíření povědomí o soudobých trendech v digitálním vzdělávání 300 0