Projekty našich členů

0 %
 
 
 
 

Safer Internet Centre


Kontaktní údaje na realizátora
Jméno: Zdeněk Metoděj Záliš Email: zalis@saferinternet.cz
Záštita
Jméno: Zdeněk Metoděj Záliš Email: info@saferinternet.cz

Publikováno: 18.4.2018

Realizace mezinárodního projektu Safer Internet Centrum v České republice. Projekt se zaměřuje na osvětu a vzdělávání v oblasti bezpečnějšího užívání internetu a online technologií, zejména dětmi (www.saferinternet.cz). Vytváří knihovnu výukových pomůcek, materiálů a informačních zdrojů (www.bezpecne-online.cz). Pomáhá uživatelům internetu prostřednictvím linky pomoci (www.pomoconline.cz). Jeho horká linka, kterou provozuje partner projektu, sdružení CZ.NIC, brání šíření ilegálního obsahu na internetu (www.stoponline.cz).

Aktivity člena

Provoz Centra bezpečnějšího internetu ve stávajícím programovém období vytvořil předpoklady pro nová partnerství a širší účinnější osvětu spojenou s nabídkou pomoci postiženým hrozbami internetu a také efektivnějším postupem proti šíření ilegálního obsahu, zejména obrazových materiálů s pohlavně zneužívanými dětmi. Výstupem projektu bude hodnotící zpráva za uplynulé dvou a půl leté období a příprava nového projektu do roku 2020 s novými partnery. Osvětové centrum měsíčně oslovuje přes 10 tisíc lidí prostřednictvím webových stránek, newsletteru a profilů na sociálních sítích.

Popis závazku (měřitelných ukazatelů)

Provoz Centra bezpečnějšího internetu ve stávajícím programovém období vytvořil předpoklady pro nová partnerství a širší účinnější osvětu spojenou s nabídkou pomoci postiženým hrozbami internetu a také efektivnějším postupem proti šíření ilegálního obsahu, zejména obrazových materiálů s pohlavně zneužívanými dětmi. Výstupem projektu bude hodnotící zpráva za uplynulé dvou a půl leté období a příprava nového projektu do roku 2020 s novými partnery. Osvětové centrum měsíčně oslovuje přes 10 tisíc lidí prostřednictvím webových stránek, newsletteru a profilů na sociálních sítích.

Milníky závazku

Fáze Název milníku Datum plnění Stav plnění
Plan Finalizace stávajícího projektu Safer Internet Centra 31. 12. 2018 N/A
Build Podíl na přípravě navazujícího projektu Safer Internet Centra do roku 2020 16. 5. 2018 N/A
Run Vyhodnocení projektu 31. 1. 2019 N/A
Close Předání reportu o projektu DigiKoalici 28. 2. 2019 N/A

Důkaz o splnění ukazatelů

Rozsah závazku

Indikátor činnosti Jméno kvantitativního dopadu Cílová hodnota Aktuální hodnota
Osvětové centrum měsíčně oslovuje registrované uživatele a návštěvníky profilů na sociálních sítích 12000 0
Seminář Ročně vyškoleno v rámci projektu prostřednictvím seminářů, konferencí a osobních školení 8000 0
Přístup Linka Pomoconline.cz měsíčně řeší individuální problémy 65 0
Registrace Linka Stoponline.cz přijímá měsíčně oznámení o výskytu ilegálního obsahu, která vyhodnocuje a nezákonný obsah poté v součinnosti s Policií ČR a poskytovateli internetového připojení odstraňuje z internetu 110 0