Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR

Fond dalšího vzdělávání by se s vámi rád podělil o webovou prezentaci Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR. Webová prezentace je shrnutím toho nejdůležitějšího a zároveň ochutnávkou kompletně zpracované sekundární analýzy, která má za cíl nabídnout konkrétní vodítko při tvoření adresných veřejných politik v oblasti digitalizace sociálního začleňování.

Sekundární analýza – Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR byla vypracována pracovní skupinou projektu DigiStrategie 2020. Jde o důkazový materiál, jehož podstatou bylo popsání základních sociálních jevů, které mají negativní vliv na stav digitální gramotnosti a úroveň digitálního začlenění občanů do moderní společnosti na jedné straně, a na straně druhé popsání a zarámování sociodemografických charakteristik a typologií občanů ČR tak, aby na ně bylo možné orientovat nástroje – inkluzivních – veřejných – politik. Ať už jde o oblast vzdělání, zdravotní a sociální péči nebo budoucnosti práce a obecně rovných příležitostí.
Při zpracování materiálu jsme si byli vědomi svými limity. Zejména pak v případě již známých a sledovaných primárních dat a ukazatelů digitální gramotnosti, kterých je v našich podmínkách stále zásadní nedostatek. Přesto doufáme, že naše sekundární analýza přispěje k pomoci řešení problému, kterým digitální vyloučení bezesporu je.
Podívejte se na webovou infografiku nebo si stáhněte celý dokument v PDF.
Co je to digitální vyloučení a kdo je ohrožený digitálním vyloučením?
Výklad těchto pojmů, další metodiky, studie, články nebo události najdete na: PortálDigi