Základní informace o akci

Datum a čas konání: 06. 06. 2022 9:00 - 19:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/civic-tech-open/
Místo konání: CAMP, Vyšehradská 2075, Praha
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro všechny
Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Střední
Pokročilá
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Big Data, Software, Robotika, Vývoj webových stránek, Vývoj mobilních aplikací
Jazyk: Čeština

O akci

Datum: 6. červen 2022,  9:00–19:00

Místo: Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

Civic Tech Open je každoroční akce, která přináší příležitost pro setkávání lidí se zájmem o občanské technologie napříč sektory, aby mohli vzájemně sdílet příklady dobré praxe.

Letos přicházíme s novým konceptem, reagujeme tak na aktuální situaci v oblasti digitální transformace státní správy v ČR. Současné politické a společenské okolnosti jsou jí příznivě nakloněny. Pět vládních stran uznalo digitalizaci státu za svou prioritu a na její nezbytnosti panuje široká shoda odborné i občanské veřejnosti. Národní plán obnovy počítá s výraznými investicemi do digitalizace.

Letošní Civic Tech Open představuje příhodnou příležitost, aby se všechny relevantní subjekty setkaly a společně diskutovaly o zásadních otázkách procesu digitalizace a aby zde nastartovaly případnou spolupráci na konkrétních digitalizačních projektech.

Současně jsme přesvědčeni, že digitalizace musí probíhat inkluzivně, s dostatečným přihlédnutím k těm skupinám obyvatel, které mají ztížený přístup k internetu nebo se potýkají s jiným druhem znevýhodnění. Na debatách na Civic Tech Open proto zazní i hlasy upozorňující na tento rozměr digitalizace, aby si na něj relevantní aktéři při svých plánech a strategiích zvykli pamatovat.

Řečníci:

👉 Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj (tbc)
👉 Michal Bláha, Hlídač státu
👉 Jaroslav Broža, Nejvyšší kontrolní úřad
👉 Jakub Malina, národní koordinátor otevřených dat při Ministerstvu vnitra 
👉 Eva Pavlíková, Česko.Digital
👉 Ondřej Profant, náměstek místopředsedy vlády pro digitalizaci

Bližší informace o programu a registracích sledujte na https://osf.cz/programy/ziva-demokracie/nas-stat-nase-data/civic-tech-open/.

Pořadatel

Nadace OSF