Kdo jsme

Jsme Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a dovednosti, zkráceně DigiKoalice.

Jsme otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke:

  • zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR,
  • zvýšení digitálních dovedností občanů ČR,
  • zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Chcete se stát členem DigiKoalice a nevíte jak na to? Přečtěte si návod pro členy DigiKoalice.


Zapojte se do DigiKoalice


DigiKoalici podporují