Kontakt

V této sekci naleznete kontakty na vedení DigiKoalice včetně odkazů na sociální sítě. Dále seznam členů naší koordinační skupiny a informace pro média.

Primární kontakt: digikoalice@npi.cz

Vedení DigiKoalice:

 • předseda:
  • Jaroslav Faltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) | e-mail.: sdv@msmt.cz

 • vedoucí projektu za Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) a PR koordinátor
 • odborný pracovník
 • koordinátoři aktivit DigiKoalice a péče o členské organizace: 

Adresa:
Národní pedagogický institut České republiky, DigiKoalice
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

Sledujte nás také na Twitteru a na Facebooku!

Koordinační skupina DigiKoalice:

Členové koordinační skupiny DigiKoalice:

 • Jan Míča, Úřad vlády, Oddělení koordinace digitální agendy ČR
 • Petr Bannert, MŠMT, ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy
 • Jiří Vaňásek, MPSV, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek
 • Vilém Veselý, MPO, Odbor elektronických komunikací, MPO
 • Ondřej Felix, Digitální šampion ČR
 • Michal Zálešák, Czech ICT Alliance, výkonný ředitel

Stálí hosté jednání koordinační skupiny:

 • Jaroslav Fidrmuc, NPI ČR
 • Daniela Růžičková, NPI ČR
 • Ondřej Neumajer, MŠMT
 • Veronika Kramaříková, MPO
 • Viktor Paggio, NÚKIB
 • Milena Jabůrková, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Helena Úlovcová, Hospodářská komora ČR
 • Jaroslav Zelený, ICT unie, z. s.
 • Pavel Kysilka, 6Dacademy

Koordinační skupina působí v rámci DigiKoalice dle schváleného statutu (ke stažení).

Jednání koordinační skupiny se řídí schváleným jednacím řádem (ke stažení).

Pro média:

DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa) popularizuje zejména existující, proběhlé i budoucí aktivity členů DigiKoalice.  Zájemcům ze strany médií doporučujeme kontaktovat přímo členy DigiKoalice dle kontaktních údajů v sekci členové. Pokud hledáte nějaký příklad z oblasti digitálního vzdělávání nebo z oblasti digitalizace na trhu práce, vyzkoušejte náš seznam příkladů dobré praxe nebo nám napište.

Protože je DigiKoalice součástí vládních strategií Strategie digitálního vzdělávání a Strategie digitální gramotnosti, je vhodné sledovat weby SDV MŠMT a DigiStrategie 2020.

Kontaktní osoba pro média: Josef Dašek, vedoucí projektu za Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) a PR koordinátor | e-mail: josef.dasek@npi.cz | tel.: 732 632 225