Návod pro členy DigiKoalice

Jak se stát členem DigiKoalice

 1. Na webu digikoalice.cz vyplňte online podpis Memoranda, členství je vyhrazeno subjektům/organizacím
 2. Zástupce organizace podepíše Memorandum, pokud to není statutární zástupce, je doporučeno nějakým informačním kanálem doručit písemný souhlas statutára se členstvím v DigiKoalici
 3. Vše lze vyřešit také formou podpisu papírového Memoranda – ke stažení na: https://digikoalice.cz/memorandum/

Jak propagovat své akce, konference

 1. Zažádejte o přístupové údaje na e-mailu: digikoalice@nuv.cz.
 2. administračním menu máte možnost propagovat Vaše tematicky korespondující akce v DigiKalendáři.
 3. Po zapsání akce do DigiKalendáře, bude po schválení adminem Vaše akce publikována na webových stránkách
 4. V případě žádosti o doplnění či změnu údajů, zašlete informaci na email digikoalice@nuv.cz.
 5. soukromé facebookové skupině můžete pravidelně zveřejňovat Vámi pořádané akce či upozornit na jiné zajímavé akce související s tématem digitalizace
 6. Chcete-li komunikovat obsah úzce zaměřený na komunikaci se školami a s tím spojenou digitalizaci vzdělávání a sdílet konkrétní akce, tipy, podněty aj. se školami, dávejte příspěvky do FB skupiny DigiKoalice školám

Jak propagovat své či jiné příklady dobré praxe (PDP)

 1. Jakožto člen máte možnost v administračním menu DigiKoalice v sekci „Inspirace“ přidat svůj příklad dobré praxe, či PDP jiného subjektu
 2. Po vyplnění všech náležitostí uložte PDP jako koncept, administrátor příklad schválí a v případě nejasností nebo potřeby cokoliv doplnit, Vás bude informovat
 3. Již existující příklady dobré praxe můžete sledovat zde

Jak sdílet podněty pro veřejnou diskuzi v rámci DigiKoalice?

 1. Sdělujte nám Vaše podněty pro zařazení do Newsletteru DigiKoalice, který vydáváme každý 1-2 měsíce
 2. Účastněte se akcí, které DigiKoalice pořádá a představte činnosti Vaší organizace na tzv. MEET UP setkáních
 3. Buďte aktivní v naší soukromé skupině na FB: DigiKoalice – interní diskuze členů nebo ve facebookové skupině zaměřené na komunikaci se školami napříč ČR – DigiKoalice školám

S kým řešit pomoc v agendě DigiKoalice?

 • Petr Naske, tajemník DigiKoalice, digikoalice@nuv.cz, 774089047
 • Adéla Zehringerová, Stanislav Vašát, koordinátoři podpory členů DigiKoalice, digikoalice@nuv.cz, 775921582, 723529848