Návod pro členy DigiKoalice

Jak se stát členem DigiKoalice

 1. Na webu digikoalice.cz vyplňte online podpis Memoranda, členství je vyhrazeno subjektům/organizacím
 2. Zástupce organizace podepíše Memorandum, pokud to není statutární zástupce, je doporučeno nějakým informačním kanálem doručit písemný souhlas statutára se členstvím v DigiKoalici
 3. Vše lze vyřešit také formou podpisu papírového Memoranda – ke stažení na: https://digikoalice.cz/memorandum/

Jak propagovat své akce, konference

 1. Zažádejte o přístupové údaje na e-mailu: digikoalice@nuv.cz.
 2. V administračním menu máte možnost propagovat Vaše tematicky korespondující akce v DigiKalendáři.
 3. Po zapsání akce do DigiKalendáře, bude po schválení adminem Vaše akce publikována na webových stránkách
 4. V případě žádosti o doplnění či změnu údajů, zašlete informaci na email digikoalice@nuv.cz.
 5. Loga DigiKoalice můžete používat v souladu se zveřejněnými pravidly.

Jak propagovat své či jiné příklady dobré praxe (PDP)

 1. Jakožto člen máte možnost v administračním menu DigiKoalice v sekci „Inspirace“ přidat svůj příklad dobré praxe, či PDP jiného subjektu
 2. Po vyplnění všech náležitostí uložte PDP jako koncept, administrátor příklad schválí a v případě nejasností nebo potřeby cokoliv doplnit vás bude informovat
 3. Již existující příklady dobré praxe můžete sledovat zde

Jak propagovat svou existující aktivitu či plánovaný projektový záměr

 1. Postup je stejný jako u příkladů dobré praxe – po přihlášení do administračního menu zvolte sekci „projekty“
 2. Vyplňte patřičná pole, po schválení tajemníkem DigiKoalice bude Váš závazek zveřejněn na těchto stránkách DigiKoalice.
 3. Vaše projekty se objeví na seznamu projektů/aktivit členů, veřejnost může sledovat míru naplnění závazku.
 4. Zájemci o celoevropský rozměr svých aktivit se mohou stát členy Digital Skills and Jobs Coalition – https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/join-digital-skills-jobs-coalition a následně vložit svůj závazek do celoevropské iniciativy https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pledge-for-digital-skills-jobs-coalition a sledovat mezi jinými závazky na http://pledgeviewer.eu/

S kým řešit pomoc v agendě DigiKoalice?

 • Petr Naske, tajemník DigiKoalice, digikoalice@nuv.cz, 774089047
 • Adéla Zehringerová, Stanislav Vašát, koordinátoři podpory členů DigiKoalice, digikoalice@nuv.cz, 775921582, 723529848
 • Adéla Dítětová, asistentka předsedy DigiKoalice, ditetova@mpo.cz, 732456233