Kdo jsme

O DigiKoalici

DigiKoalice, celým názvem Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, byla v České republice ustavena 28. listopadu 2016 po vzoru iniciativ ze zahraničí. Vznik DigiKoalice iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky společně s dalšími partnery. V současnosti jsme součástí Národního pedagogického institutu České republiky.

Ilustrační obrázek ke stránce o nás

Jsme platforma otevřená každé organizaci, která se ztotožní s myšlenkami Memoranda. Vyplňte krátký formulář a staňte se členem i vy!

Kdo jsme?

Jsme otevřenou platformou

Jsme tu pro všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji digitální gramotnosti a digitálních dovedností občanů ČR. Sdružujeme zástupce státních institucí, ICT firem, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů.

#myjsmenpi

Jsme společnou platformou Národního pedagogického institutu České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. I proto se zaměřujeme především na digitální vzdělávání.

Jsme součást evropské sítě Národních digitálních koalic

Jsme jednou z 25 existujících digitálních koalic v Evropě a zároveň jsme národními partnery mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs, na kterou jsme přímo napojeni. Platforma tak přebírá náš obsah a my přebíráme obsah z platformy.

Spolufinancováno Evropskou unií
Spolufinancováno Evropskou unií
Ilustrační mapa ČR

Proč je tu DigiKoalice?

Naše poslání aneb proč existujeme:

Propojujeme vzdělavatele a zaměstnavatele za účelem zvýšení digitální gramotnosti a digitálních dovedností občanů ČR. Sdružujeme klíčové stakeholdery v oblasti digitálního vzdělávání a podporujeme jejich spolupráci. Prosazujeme pozitivní přístup k digitálním technologiím. Sdílíme příklady dobré praxe a inspirujeme se.

Naše hodnoty aneb čemu věříme:

Jsme přesvědčeni, že vzájemný dialog, spolupráce a otevřenost pomáhá lepšímu rozvoji a posouvá nás dopředu za společným cílem. Naše hesla jsou partnerství, otevřenost, synergie. Jsme přesvědčeni, že rozvoj digitálních kompetencí pomáhá k uplatnění se v současné digitální společnosti.

Naše vize aneb čeho chceme dosáhnout:

Usilujeme o to, aby vzdělávání v oblasti digitálních technologií bylo aktuální, efektivní a poskytovalo každému příležitost rozvíjet vlastní digitální kompetence po celý život. Prosazujeme pozitivní změnu přístupu k digitálním technologiím, ovšem s důrazem na správnou aplikaci a didaktické zakotvení požadovaných změn. Podporujeme synergii aktivit v tematice digitálních pracovních míst, digitálního vzdělávání a v roli digitálních technologií v osobních i profesních životech občanů ČR.

1.

Propojujeme školy a IT svět

V DigiKoalici sdružujeme více než 200 členských organizací z řad zástupců státních institucí, ICT firem, škol či neziskovek. Skrze jejich online profily a obsah, který na našem webu sdílí, získáváte přehled o nabídkách a možnostech při digitálních inovacích ve škole. Přidejte se i do naší facebookové skupiny “DigiKoalice školám”.

2.

Inspirujeme školy a firmy ke spolupráci

Pokud hledáte inspiraci pro výuku, hledejte v našem katalogu příkladů dobré praxe ze škol i mimoškolního vzdělávání. Sledujte i naše aktivity v rámci Codeweek.

3.

Podporujeme společné priority aktérů digitálního vzdělávání

Věnujeme se společnému dialogu MŠMT, NPI ČR, firem a dalších stakeholderů. Společné priority odráží naše Memorandum a podívejte se i do sekce strategie.

Kdo stál u zrodu DigiKoalice v roce 2016?