Základní informace o akci

Datum a čas konání: 16. 07. 2024 10:00 - 14:00
Cena: 950 Kč bez DPH na osobu
Webová stránka: https://www.ecdl.cz
Zapojené organizace: Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Místo konání: Sídlo kanceláře ECDL-CZ, společnost CertiCon a.s., Evropská 2758/11, Praha 6
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Střední
Pokročilá
Téma: Digitální dovednosti, Umělá inteligence
Jazyk: Čeština

O akci


Kurz je určený pro učitele – akreditované testery konceptu ECDL/ICDL, kteří se budou nově setkávat s testovými úlohami řešitelnými pomocí umělé inteligence, ale i pro ostatní učitele, kteří se chtějí (či jsou nuceni) se této problematice věnovat a kteří se cítí býti touto problematikou nedotčeni nebo zmateni a rovněž pro ECDL testery z řad komerčních středisek.

V rámci kurzu budou mít účastníci mimo jiné možnost:

 • ujasnit si základní pojmy, tedy co jsou nástroje podporované technologiemi umělé inteligence, co jsou technologie
  umělé inteligence, co je a čemu se říká umělá inteligence
 • seznámit se s nástrojem Microsoft Copilot, který je jako jeden z mála obdobných nástrojů bezpečně použitelný
  v prostředí škol a ujasnit si, rozdíly mezi různými verzemi tohoto nástroje, zjistit rozdíly v použitelnosti těchto verzí
  a porovnat jeho schopnosti s obdobnými nástroji jiných výrobců
 • zjistit, jaké digitální kompetence (znalosti a dovednosti) jsou klíčové pro schopnost smysluplně a produktivně využívat
  nástroje podporované technologiemi umělé inteligence
 • uvědomit si možnosti technologií umělé inteligence a pojmenovat reálná rizika spojená s možným zneužitím
  technologií umělé inteligence
 • vyzkoušet si vybrané úlohy řešitelné pomocí nástrojů využívajících technologie umělé inteligence, a to v následujících
  oblastech:
  o zpracování textu
  o práce s tabulkami
  o tvorba obrázků
  o práce s informacemi
  o informatické myšlení a programování
 • získat velmi přesné informace o obsahu ostrých testových úloh mezinárodně standardizovaných ECDL zkoušek, které
  využívají nástroje podporované technologiemi umělé inteligence (moduly ECDL M3, M4, M9, M15 a M16).

Vstupní předpoklady:
Chtít se něco dozvědět, nebát se neznámého a mít elementární tušení, co znamenají pojmy jako internetový vyhledávač, webový prohlížeč, webová aplikace nebo formát pdf, umět trochu pracovat s textem a s tabulkami, případně vědět, co je to programový kód a že existují různé programovací jazyky. Není od věci také tušit, že ochrana osobních údajů má své důvody a že učit se může nejen člověk.

Na školení je nutné se předem přihlásit, bližší informace Vám poskytnou pracovníci kanceláře ECDL-CZ na tel. čísle 224 904 226, 224 904 246 nebo e-mailu akreditace@ecdl.cz.

Pořadatel

ČSKI