Strategické dokumenty

Strategie

Na této stránce najdete strategické dokumenty, které se vztahují k digitálnímu vzdělávání. Kromě českých strategií zde najdete i ty evropské.

Evropská komise

Akční plán Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa

Cílový jazyk: Angličtina | Časový plán / rozvrh: 2018-


Úřad vlády České republiky

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Digitální Česko

Cílový jazyk: Čeština | Časový plán / rozvrh: 2018-2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030

Cílový jazyk: Čeština | Časový plán / rozvrh: 2020 – 2030