Základní informace o akci

Datum a čas konání: 10. 09. 2022 0:00 - 22. 10. 2022 18:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti
Zapojené organizace: Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú.
Česká pobočka AFCEA
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Střední
Pokročilá
Odborník na digitální technologie
Téma: Kybernetická bezpečnost
Jazyk: Čeština
Angličtina

O akci

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. a její partneři pořádají ve školním roce 2022/2023 sedmý ročník Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti pro mladé lidi ve věku 9 až 24 let.

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice a je součástí iniciativy evropské komise European Cyber Security Challenge (ECSC) realizované evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost ENISA.

Hlavními garanty soutěže jsou Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association), Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.. Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou (více zde).

Popis soutěže

  • Kybernetická soutěž je soutěží nejen středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.
  • V rámci soutěže jsou vytvářeny podklady, které mohou nejen středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování.
  • Soutěž je organizována pro všechny studenty základních, středních a vysokých škol v České republice věkové kategorie 9 až 24 let, a to bez ohledu na zaměření školy.
  • Soutěž je rozdělena do tří kol:
    • První „OSVĚTOVÉ“ kolo probíhá elektronicky
    • Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo probíhá elektronicky
    • Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo probíhá presenčně

Více informací na https://www.kybersoutez.cz.

Pořadatel

Centrum kybernetické bezpečnosti z.ú.