Základní informace o akci

Datum a čas konání: 20. 04. 2022 15:00 - 18:30
Cena: 1 800 Kč
Webová stránka: https://tib.cz/skoly/skoleni/detail-akce/219
Zapojené organizace: TIB, z. s.
Místo konání: Trávníčkova 1744, Praha 13
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Robotika
Jazyk: Čeština

O akci

Prezenční školení pro učitele s roboty Beebot a Ozobot. Akreditace MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Cena: 1 800 Kč

Lektor: Martina Moravcová

Termín konání: středa 20.4., 27.4.  (15:00 – 18:30 h)

Anotace:
Programování rozvíjí osobnost žáka, matematické myšlení, informatické myšlení, tvořivost, kompetence k řešení úloh, systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že ke správnému výsledku nemusí vést pouze jedna cesta. Na semináři se seznámíme s robotickými beruškami BeeBoty a jak je možné programovat Ozoboty pomocí čar bez použití počítačů. Ukážeme si, jakým způsobem je možné začlenit programování do výuky na 1. stupni ZŠ, jak využít mezipředmětových vztahů pro práci s roboty.  Práce s různými hrami poskytuje široké možnosti v oblasti propojování vědy, čtenářských a matematických dovednosti s počítačovou gramotností. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) – MSMT- 14233/2021-4-593

Cílová skupina:
pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

Počet hodin: 8 vyučovacích hodin prezenční formou

Garant:
Mgr. Zuzana Kocíková – zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Číslo akreditace: MSMT-11868/2020-2-202

Přihlášení a další informace na https://tib.cz/skoly/skoleni/detail-akce/219.