Základní informace o akci

Datum a čas konání: 28. 02. 2023 8:00 - 14:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: https://www.egovernment.cz/inpage/jihlava2023/
Místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá
Odborník na digitální technologie
Jazyk: Čeština

O akci

Magazín Egovernment již tradičně zahajuje svoji konfereční sezónu v Jihlavě setkáním, které připravuje ve spolupráci s KÚ Kraje Vysočina. Pro letošní rok jsme si jako stěžejní téma vybrali Digitální informační agenturu. Momentálně asi není jiné téma, které by co do rozsahu i aktuálnosti bylo “žhavější”. Jak to bude, kdy to bude, co to bude a kdo to povede? O tom všem budou hovořit Ivan Bartoš – místopředseda vlády pro digitializaci a Martin Mesršmíd, ředitel DIA, kteří budou odpovídat i na Vaše dotazy.

Samozřejmě není DIA tím jediným zajímavým tématem a proto až vyčerpáme Vaše dotazy na oba pány, přijdou na řadu i další prezentace. Vše budete moci sledovat přímo v sále KU Kraje Vysočina, nebo pomocí Streamu.


PROGRAM

8:00 REGISTRACE

9:00 ZAHÁJENÍ  

 • DISKUZNÍ ČÁST 
  • V úvodní části konference budeme debatovat s místopředsedou vlády pro digitalizaci i novým ředitelem Digitální informační agentury samozřejmě právě o nově vznikající instituci, jejím významu, určení, cílech, které před sebou má i očekáváních, která vybudila. Pokud budete mít otázky a nebudete přímo v JIhlavě, budete nás moci sledovat v rámci STREAMu a dotazovat se on-line.

9:30 DIGITÁLNÍ INFORMAČNÍ AGENTURA TĚSNĚ PŘED ROZBĚHEM 

 • PhDr. Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci
 • Martin Mesršmíd, ředitel, DIA
 • PREZENTAČNÍ ČÁST
  • Druhá část konference bude mít “klasický” prezentační charakter. I zde budete moci být přítomni jak přímo fyzicky v JIhlavě, nebo na dálku prostřednictvím STREAMu a samozřejmě i prezentujícím zprostředkujeme Vaše dotazy.
 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY IS OSS
  • Ing. Ladislav Mazač, Gordic
 • BEZPEČNOST KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ
  • Jiří Herzig, Alef
  • Milan Habrcetl, CISCO
 • ATESTACE ELEKRONICKÝCH SPISOVÝCH SLUŽEB
  • Ing. Petr Stiegler, 

13:45 KONEC PROGRAMU

Pořadatel

Magazín Egovernment