Základní informace o akci

Datum a čas konání: 23. 06. 2022 10:00 - 14:30
Cena: Zdarma
Webová stránka: https://czechinno.cz/digitalni-transformace/digitalni-transformace-2022/
Zapojené organizace: CzechInno, z. s. p. o.
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Střední
Pokročilá
Odborník na digitální technologie
Téma: Digitální dovednosti, Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí
Jazyk: Čeština

O akci

Přijďte si poslechnout, podiskutovat a zažít, jak vypadá digitální transformace po moravskoslezsku a jak lze efektivně propojit implementaci digitálních inovací v soukromém a veřejném sektoru ke zvýšení kvality a zlepšení ekonomiky života v regionech.

Co se na akci dozvíte?
 • Kde to běží: získáte praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi – superpočítání a práce s velkými daty, kybernetická a informační bezpečnost, smart city a smart region řešení, využití umělé inteligence ve zdravotnictví
 • Kde na to vzít: dozvíte se informace o konkrétních běžících i perspektivních dotačních schématech na podporu digitální transformace i službách na podporu investic včetně možností kaskádového financování
 • Kdo už uspěl: prezentovány budou příklady dobrých praxí z firem a organizací, které již podporu získaly a/nebo nová řešení zavedly
 • Kdo Vám pomůže jít dál: součástí akce bude představení služeb tří z českých digitálních inovačních hubů – DIH Ostrava, Cybersecurity Innovation Hub a Hubu pro digitální inovace – které pomáhají firmám i veřejným organizacím úspěšně vstřebat digitální inovace
 • Jak to vypadá v praxi: v rámci odpoledního programu si vyzkoušíte „digitální inovace v každodenním životě“ na vlastní kůži.
Program

10:30 – 11:30 Blok Technologie základ digitalizačních projektů

 • Martin Duda, VŠB-TUO, Národní superpočítačové centrum IT4Innovations a Ostrava DIH: EDIH Ostrava – Cesta od vzbuzení zájmu o digitalizaci k sofistikovaným digitalizačním službám
 • Jiří Sedláček, Network Security Monitoring Cluster a Cybersecurity Innovation Hub: Aktuality z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti
 • Jan Nevima, Slezská univerzita v Opavě: Aktuální projekty v oblasti podpory implementace chytrých řešení v Moravskoslezském kraji
 • Jaroslav Tomšej, Bonmedix Holding: Řešení Viderize – praktický příklad využití umělé inteligence ve zdravotnictví

11:30 – 12:30 Blok Investice do digitální transformace

 • Petr Filipi, Ministerstvo průmyslu a obchodu: Národní plán obnovy, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a jejich možnosti pro podporu digitalizace firem i veřejných organizací
 • Soňa Vaníčková, Komerční banka: Přehled zdrojů nové dotační a veřejné podpory na digitální transformaci
 • Adéla Hradilová, MSIC a DIH Ostrava: Služby v oblasti digitalizace – příklady dobré praxe
 • Tereza Šamanová, CzechInno a Hub pro digitální inovace: Aktuální příležitosti z projektů kaskádového financování

12:30 Ukončení akce, networking lunch

13:00 – 14:30 Workshopy

 • Workshop a exkurze s praktickou ukázkou digitální transformace v praxi
 • Workshop Bonmedix Holding s praktickým pohledem na využívání umělé inteligence v medicínské diagnostice
 • Exkurze do provozu Smart Factory testbedu (výrobní linky s prvky Průmyslu 4.0) Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO

Pořadatel

CzechInno