Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství dále nedefinované
Obchod, řízení a správa a právo dále nedefinované
Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Technické vědy, výroba a stavebnictví dále nedefinované
Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Zdravotnictví a sociální péče dále nedefinované
Přírodní vědy, matematika a statistika dále nedefinované
Služby dále nedefinované
Společenské vědy, žurnalistika a informace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Big Data, Internet věcí, Kybernetická bezpečnost, Umělá inteligence, Digitální dovednosti, Blockchain, Robotika, Vysoce výkonná výpočetní technika, Virtuální realita, Rozšířená realita, Wi-fi, 5G, Strojové učení, Cloud computing, Telekomunikace, Kvantová výpočetní technika, Vývoj mobilních aplikací, Software, Vývoj webových stránek, Mikroelektronika
Geografický rozsah: Evropská unie
Česká republika
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro pracovní sílu

O organizaci

Sdružení CzechInno (CzechInno, z. s. p. o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech všechny aktéry systému podpory inovačního podnikání.

Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která k prosinci 2021 sdružuje vice než 130 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i dalších zemí.

Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby. CzechInno samotné je rovněž partnerem jednoho z aspirujících evropských digitálních inovačních hubů (Cybersecurity Innovation Hub – CIH) a spoluzakladatelem dalšího z českých digitálních inovačních hubů (Hubu pro digitální inovace – H4DI).