Základní informace o akci

Datum a čas konání: 02. 06. 2023 10:30 - 12:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: Registrace
Zapojené organizace: Evropská komise
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Střední
Pokročilá
Odborník na digitální technologie
Téma: Mikroelektronika, Digitální dovednosti
Jazyk: Angličtina
Geografický rozsah: Evropská unie

O akci

Po zveřejnění čtvrtého kola výzev k předkládání návrhů v rámci pracovního programu DIGITAL Europe 2023–24 pořádá Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) 2. června 2023 od 10:30 do 12:00 SELČ virtuální informační setkání pro zúčastněné strany, které mají o program a výzvy zájem. 

Jste vysokoškolskou institucí, střediskem výzkumu a excelence nebo inovativním podnikem vyvíjejícím digitální technologie? Během akce budete mít příležitost seznámit se se všemi dvěma otevřenými výzvami a s možností klást jakékoli relevantní otázky, které budou řešeny v rámci otázek a odpovědí.

O čtvrté vlně výzev k předkládání návrhů

V současné době má základní digitální dovednosti pouze 54 % Evropanů a v EU je přibližně 9 milionů specialistů v oblasti IKT, což je daleko od cílů, které Evropská komise stanovila pro rok 2030. Kromě toho pouze jedna z pěti specialistů v oblasti IKT a absolventů IKT jsou ženy. Aby se vyplnil značný nedostatek odvětvových specialistů využívajících pokročilé digitální technologie a specialistů na IKT, například v odvětví polovodičů, je nezbytné zvýšit počet žáků, zejména dívek, které by měly v konečném důsledku zájem o studium přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a/nebo o zahájení digitální kariéry. 

Za účelem řešení těchto výzev bylo zveřejněno čtvrté kolo programu DIGITAL Europe s celkovým rozpočtem 16 milionů EUR, který bude rozdělen do dvou otevřených výzev:

  1. Cílem první výzvy je posílit dovednosti v oblasti polovodičů: hlavním cílem této výzvy bude definovat platformu mezi středisky odborného vzdělávání a přípravy a vytvořit Evropskou akademii polovodičových dovedností: Evropská síť vysokoškolských institucí a příslušných průmyslových odvětví, včetně začínajících podniků a malých a středních podniků v oblasti mikroelektroniky, s cílem řešit nedostatek specialistů na polovodiče
  2. Cílem druhé výzvy je posílit digitální dovednosti mladých žáků, zejména dívek: cílem této výzvy je vyzkoušet akce zaměřené na zvýšení počtu studentů, kteří studují v digitální oblasti a studují kariéru, se zvláštním zaměřením na zvýšení účasti dívek. Výzva podpoří společné akce předních technických vysokoškolských institucí, podniků a škol na podporu digitálního studia.

Podávání přihlášek do této výzvy je nyní otevřeno a bude ukončeno dne 26. září 2023. Více informací o tom, jak se ucházet o výzvu, naleznete na portálu Funding & Tender Portal.

Hledáte partnery?

Na Evropské platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa se můžete připojit ke skupině Partnerství pro vytváření sítí digitálních dovedností, kde najdete zvláštní diskusi o tomto konkrétním souboru výzev k předkládání návrhů.

Existují čtyři jednoduché kroky k nalezení partnerů: 

  1. Zaregistrujte se a přihlaste se na platformu prostřednictvím svého účtu u služby EU Login.  
  2. Připojte se ke skupině Partnerství pro vytváření sítí digitálních dovedností.
  3. Prezentujte sebe a svou organizaci v komentáři ke specializované diskusi.  
  4. Informovat ostatní členy skupiny prostřednictvím soukromých zpráv a vyzvat je k partnerovi. 

Pořadatel

Evropská komise