Základní informace o akci

Datum a čas konání: 26. 04. 2022 14:30 - 28. 04. 2022 18:00
Cena: 2 400 Kč
Webová stránka: Registrace na Informatika s Emilem 4
Zapojené organizace: H-edu, s. r. o.
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Kurz Informatika s Emilem 4 je určen pouze učitelům a učitelkám, kteří absolvovali seminář Úvod do Informatiky s Emilem.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/informatika. Nehodí se vám tento termín/místo? Vyplňte formulář a budeme vám posílat další informace a termíny seminářů. Tento seminář proběhne výjimečně online přes videkonferenci. Bude rozdělen do dvou dnů – 26. a 28. dubna -, každý den proběhnou dva 90minutové bloky v časech 14:30 – 16:00 a 16:30 – 18:00. Výukové materiály budou zaslány dopředu poštou. Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us a prostředí Unity – to si můžete vyzkoušet po přihlášení/registraci na H-edu na stránce Robot Emil na doma.

Emil 4 je druhou částí nové vzdělávací metody a obsahu pro školskou informatiku na 1. stupni ZŠ, s důrazem na rozvoj algoritmického myšlení a programování. Cílem projektu Informatika s Emilem je inovativním způsobem podpořit systematické a komplexní osvojení si základních informatických konceptů a základů algoritmizace, které jsou vývojově přiměřené pro žáky prvního stupně. Účastníci se na semináři seznámí s pracovním sešitem, který je k dispozici v českém jazyce. Tento sešit je určený pro děti ve 4. – 5. třídě. Účastníci získají zdarma tento pracovní sešit Robot Emil 4 (bude zaslán dopředu poštou).

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Pořadatel

Jan Šedo