Základní informace o akci

Datum a čas konání: 20. 04. 2022 13:00 - 17:00
Cena: 1 400,-
Webová stránka: Informatika s Emilem pro MŠ
Zapojené organizace: H-edu, s. r. o.
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Informatika s Emilem pro mateřské školy moderním způsobem rozvíjí informatické myšlení dětí, zlepšuje logické myšlení, plánování, paměť a také komunikační dovednosti či práci v kolektivu. Metoda je určena pro děti předškolních tříd. Děti pracují se softwarem ve skupinách pomocí interaktivní tabule nebo za stolem s papírovými kartičkami či řeší úkoly v pracovních listech. Obsahově je Emil pro mateřské školy rozvržen na přibližně 18 hodin.

Nabízíme unikátní vzdělávání pro učitele MŠ. Nepředpokládáme žádné dřívější znalosti programování či informatiky, pouze běžnou digitální gramotnost a chuť inovovat a zprostředkovat tento výjimečný zážitek svým žákům. Účastníci si pod vedením lektora vyzkoušejí vše, co později zažijí se svými žáky – práci se softwarem na základě metodických materiálů, s pracovním sešitem i s papírovými kartičkami. Vše bude dopředu zasláno poštou.

Pořadatel

Jan Šedo