Akce

Kalendář akcí

V našem kalendáři akcí naleznete plánované akce našich členů i ty nejzajímavější akce vycházející z činností projektů Národního pedagogického institutu ČR. Zároveň zde naleznete v jednoduché textové formě Plán velkých akcí a konferencí pro daný rok.

Zobrazit Plán akcí 2022
Ilustrační obrázek k DigiKalendáři

03. 10. 2022  - 04. 10. 2022

DigiSeč 2022

10. ročník konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách Výroční sečská konference o digitálních technologiích ve výuce se otevírá učitelům všech aprobací a přináší inspiraci do různých předmětů. Dvoudenní program konference je naplněný informacemi k tématům digitálních kompetencí a nové informatiky. Nechybí také „ochutnávka“ digitálních technologií v praxi. Účastníci konference získají jistotu při práci s digitálními nástroji, rozvinou své […]

Prezenčně | 500 – 1000 Kč


10. 10. 2022  - 16. 10. 2022

EDUCA WEEK LIBEREC

Týden vzdělávání a práce v Libereckém kraji a největší veletrh vzdělávání & pracovních příležitostí v České republice. Pro správný výběr (nejen) střední školy je důležité i to, aby si děti dokázaly představit možné budoucí uplatnění přímo v praxi. Proto bude každý zájemce moci díky programu EDUCA VISIT nahlédnout do vybraných firem v Libereckém kraji. Především […]

Prezenčně | Zdarma (pro účastníky)


17. 10. 2022  - 18. 10. 2022

XIX. ročník konference PPRCH (2022)

Téma: Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování Datum konání: 17.–18. 10. 2022 Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 Přípravy na letošní ročník konference již začaly! Zájemci o přednášení se již mohou registrovat. Věříme, že Vaše příspěvky budou zajímavé a podnětné jako v předchozích […]

Prezenčně | 1 400 – 2 000 Kč


25. 11. 2022  - 26. 11. 2022

Cyberspace conference 2022

Call for Papers is available here. Abstract Submission – Easychair Cyberspace in previous year 2 days, more than 15 streams and special tracks 300 participants from 4 continents 2 peer-reviewed journals associated with the conference no commerce, no politics, just excellent papers, vibrant discussions and great atmosphere convenient location (easily accessible from worldwide via Vienna […]

Prezenčně | Zdarma


21. 02. 2023  - 06. 06. 2023

Seriál digitáních kompetencí pro učitele

O čem to celé bude? Technologie jsou všude kolem nás a ovlivňují každodenní život dětí i učitelů. Proto by je každý učitel měl zapojovat do všech předmětů a rozvíjet tak digitální dovednosti žáků. Pomůžeme vám zefektivnit výuku, využívat nejnovější technologie, předávat informace zajímavou a poutavou formou, ale také učit podle aktuálních osnov a trendů. Propojíme […]

Prezenčně | ZDARMA


27. 04. 2023  | 9:00  – 16:00

Finále Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Národní finále bude vyvrcholením 7. ročníku studentské Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti (NSKB). Soutěž je určena pro studenty ve věku od 9 do 25 let a je rozdělena do třech kategorií: junioři, středoškoláci, vysokoškoláci. Doprovodný program je určen zejména pro děti, žáky a studenty od 9 let a učitele. Na co se můžete těšit? […]

Hybridně |