Základní informace o akci

Datum a čas konání: 05. 10. 2022 9:15 - 16:00
Cena: Zdarma
Webová stránka: https://www.facebook.com/events/s/rovnost-zen-a-muzu-jako-evrops/793291798489582/
Zapojené organizace: Úřad vlády České republiky
Místo konání: Francouzský institut, Štěpánská 644, Praha
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Střední
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Úřad vlády ČR pořádá 5. října 2022 ve Francouzském institutu v Praze mezinárodní konferenci Rovnost žen a mužů jako evropský úkol: ekonomické postavení mladých lidí a reflexe českého předsednictví.


Hlavními tématy konference budou (ne)stabilní pracovní podmínky, digitalizace a diverzita. Rok 2022 je evropským rokem mládeže a není to lehký rok. Četné krize, kterým Evropa v posledních dvou letech čelí, budou mít dlouhodobé dopady. Pandemie covidu-19, ruská agrese na Ukrajině a rostoucí energetická chudoba nejvíce ovlivní právě mladou generaci.

Konferenci úvodním slovem zahájí:

 • Klára Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 • Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby.
Na jaké oblasti se zaměříme?

🔴 Ekonomická situace mladých lidí: pracovní podmínky a jejich (ne)stabilita
🔵 Pandemie covidu-19 urychlila procesy, jako je digitalizace a platformizace práce. Nové formy práce mohou její výkon urychlit a zefektivnit, přináší s sebou ale také riziko prekarizace a prohlubování genderových nerovností. Mezi platformovými pracovníky a pracovnicemi je zastoupení mladé generace nejpočetnější. Jakými nástroji ji účelně regulovat? Jak zabránit prekérním pracovním podmínkám u mladých lidí, kteří vstupují na trh práce?

Vystupující:

 • Kee Beom Kim, Mezinárodní organizace práce
 • Lucie Trlifajová, Sociologický ústav Akademie věd ČR
 • Šárka Homfray, Odborový svaz státních orgánů a organizací

Moderace: Petr Bittner, Deník Referendum

🔴 Mladá generace, diverzita, inkluze a byznys
🔵 Pro mladé lidi není diverzita jen abstraktní pojem, ale hodnota, kterou reálně prosazují ve svém životě. Diverzita a inkluze se staly velkým tématem pro byznys, který si je vědom ekonomických a dalších výhod plynoucích z jejich podpory. V panelu zazní hlasy nejen zástupkyň a zástupců byznysu a státní správy, ale také mladé nastupující generace. Jaké jsou nástroje pro prosazování diverzity a inkluze v pracovním prostředí a jaké překážky před námi stále leží na cestě k rovným příležitostem?

Vystupující:

 • Johana Bázlerová, Jsem v obraze
 • Aleksandr Karatosho, European Democracy Youth Network
 • María Rodríguez Alcázar, European Youth Forum
 • Pavel Štern, Byznys pro společnost
 • Zuzana Zamborská, BE-ID human

Moderace: Jana Soukupová, Youth, Speak Up!

🔴 Technologie a podpora žen: digitální kompetence a spravedlivá digitální transformace
🔵 Digitální transformace představuje novou výzvu pro rovnost žen a mužů. Mladá generace je s moderními technologiemi v každodenním kontaktu. Přestože jsou ženy a muži podobně zdatní v jejich běžném užívání, objevují se nové formy práce, ve kterých stále převládají muži. Vlivem stereotypizace ve vzdělávání i pracovním trhu je v oborech STEM a ICT zastoupení žen výrazně nižší. Jak podpořit a motivovat ženy ke vstupu do IT oborů, abychom využili jejich potenciálu? Je potřeba změnit prostředí ICT oborů? Jak zajistit spravedlivou digitální transformaci?

Vystupující:

 • Alena Křížková, Sociologický ústav Akademie věd ČR
 • Irene Rioboo Leston, European Institute for Gender Equality
 • Olga Maximová, Czechitas
 • Aneta Martinek, HolkyzMarketingu

Moderace: Josef Dašek, DigiKoalice, Národní pedagogický institut ČR

Konference proběhne prezenční formou.


Konference navazuje na předsednickou konferenci The Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy konané 3.-4. října, která bude také streamována – více viz: https://www.facebook.com/events/2329888467151917.

Předsednická konference je tematicky zaměřena především pro publikum na vysoké úrovni v rámci EU.

Konference 5. října je určena primárně pro české publikum s důrazem na česká specifika.

Pořadatel

To je rovnost, Úřad vlády ČR