Základní informace o akci

Datum a čas konání: 23. 04. 2024 16:30 - 18:45
Webová stránka: Digitální kompetence učitele při výuce neživé přírody
Zapojené organizace: Národní pedagogický institut České republiky
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Digitální dovednosti
Jazyk: Čeština

O akci

Dovolujeme si vás pozvat na kurz Využití digitálních technologií v hodinách cizích jazyků aneb Digitální kompetence učitele při výuce neživé přírody, který je určený pedagogům 2. stupně ZŠ a SŠ.

Účastníci se seznámí s příklady využití digitální kompetence učitele pro zvýšení názornosti a atraktivnosti výuky i pro aktivní zapojení všech žáků včetně seznámení s možnostmi získávání okamžité zpětné vazby o stavu ne/pochopení probíraného učiva jednotlivými žáky. Na kurzu budou prezentovány příklady využití názorných vizualizací i aplikací umožňujících zapojení aktivní každého žáka do výuky ať již formou řešení dílčích úkolů či simulací komplexnějších problémů. Účastníci si také v roli žáků vyzkouší práci s aplikacemi Vímto (vimto.online) a Whiteboard.fi, které kromě aktivního řešení názorných úkolů žáky umožňují vyučujícímu získat okamžitě zpětnou vazbu o ne/pochopení všech žáků a umožní mu tak mnohem efektivněji řídit proces výuky. Lektor bude účastníkům sdílet živý pohled do učitelského rozhraní těchto aplikací. Účastnící budou moci navrhnout vlastní způsob zapojení digitální technologie do výuky za účelem zkvalitnění výuky včetně získání zpětné vazby.

Pořadatel

Národní pedagogický institut České republiky