Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě.

Naše společnost v posledních 100 letech přišla s největším objemem objevů od samotného počátku epochy lidstva. Je téměř neuvěřitelné, jak se každým dnem naše společnost a prostředí, ve kterém žije, neustále proměňuje. Národní pedagogický institut tady je od toho, aby tyto změny každým dnem sledoval, analyzoval a aby tyto změny a inovace přenesl do oblasti vzdělávání generace nejen našich dětí, ale i jejich pedagogů a ředitelů. Jen tak můžeme naše děti připravovat na svět, který tady bude za 20 nebo 30 let

Co přesně děláme?

Národní pedagogický institut České republiky je školským vzdělávacím, metodickým, kurikulárním, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. Zasahuje rovněž do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

Co je naší hlavní náplní práce?

Cílem je zajištění systematického přenosu vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Nosným prvkem v naší činnosti jsou krajská pracoviště, která fungují jako centra podpory pedagogů v daném regionu. Dále vytváříme rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání, staráme se o metodickou podporu školám a pedagogům a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků, podporujeme strategické řízení ve školách a územích, podporujeme vedoucí pracovníky ve školství.

Související příklady dobré praxe

Související programy a metodiky v katalogu kyberprevence

Související kurzy

Související iniciativy

Související zdroje

Související publikace