Základní informace o akci

Datum a čas konání: 28. 06. 2022 14:30 - 16:30
Webová stránka: WEBINÁŘ: INFORMATIKA S EMILEM
Zapojené organizace: H-edu, s. r. o.
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Robotika
Jazyk: Čeština

O akci

Informatika s Emilem a Robotika s Emou jsou unikátní aktivizační metody výuky informatiky a robotiky pro žáky 1. stupně základních škol.

Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informatické myšlení. Emil je pro každého žáka i učitele – zcela záměrně i takového, který nemá informatickou průpravu. Robotika s Emou je metodika pro využití krokovacích robotů pro systematickou výuku robotiky.

S Emilem rozvíjíme:

  • moderní informatické myšlení,
  • kritické a analytické uvažování,
  • programování jako nový nástroj na poznávání, učení se a tvorbu.

Na webináři si představíme výukový koncept Informatika s Emilem, jak souvisí s “malou revizí RVP” a jaké jsou možnosti financování Informatiky s Emilem a Robotiky s Emou v rámci Národního plánu obnovy.

Pořadatel

H-Edu