Základní informace o akci

Datum a čas konání: 25. 04. 2022 15:00 - 26. 04. 2022 18:00
Cena: 2 400 Kč
Webová stránka: Zábavná a efektivní výuka pomocí virtuální a rozšířené reality
Zapojené organizace: BotFactory, s. r. o.
Místo konání: Plánická 174, Klatovy
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Téma: Rozšířená realita, Virtuální realita
Jazyk: Čeština

O akci

Připravili jsme akreditovaný kurz (DVPP) pro učitele ZŠ i SŠ, ale také zájmových kroužků a klubů, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití virtuální a rozšířené reality ve výuce. Akce se koná ve dnech 25. a 26. dubna od 15 do 18 hodin v našem vzdělávacím centru (bývalý dominikánský klášter).

Kurz je akreditován MŠMT jako program DVPP (č.j. MSMT- 21682/2021-4-772) je určen zejména učitelům základních a středních škol, ale i zájmových kroužků a klubů, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití virtuální a rozšířené reality ve výuce. Aby si účastníci mohli vše v rámci kurzu i vyzkoušet, pořádáme kurz přímo u nás v učebně v Klatovech. 

Účastník získá základní znalosti o virtuální a rozšířené realitě (VR/AR). Dozví se, jaké jsou možnosti v oblasti zařízení pro VR/AR. Naučí se vytvářet a prezentovat poutavé prohlídky pro zábavnou a efektivní výuku ve virtuální a rozšířené realitě. Osvojí si ovládání aplikace pro VR a AR CoSpaces Edu na telefonu/tabletu a počítači. Díky aplikaci CoSpaces Edu mohou uživatelé vyprávět příběhy a naučit se jednoduše programovat. 

Program semináře

25. dubna (15 – 18 hod.)

Teoretický úvod

 • vysvětlení pojmů VR a AR 
 • představení zařízení pro VR a AR 
 • přínosy VR a AR pro učitele, ředitele a studenty
 • seznámení s aplikací CoSpaces Edu

Základy používání CoSpaces Edu

 • správa třídy a studentů
 • zadávání úloh studentům
 • sdílení a publikování hotových modulů
 • používání šablon
 • tvorba 3D modulu
 • tvorba modelu s 360° fotografií
 • seznámení s Merge Cube (Kouzelnou kostkou) – výstup do rozšířené reality
 • ukázka programování CoBlocks
 • prezentování CoSpaces na mobilu, tabletu, ve virtuálních brýlích

26. dubna (15 – 18 hod.)

Praktický workshop – příklady využití CoSpaces ve výuce 

1. Ukázka vzorových prohlídek pro virtuální a rozšířenou realitu 

 • tvorba simulací pro výuku přírodovědných a technických předmětů (např. fyzika, biologie, chemie, …)
 • tvorba 360° prohlídky pro výuku zeměpisu
 • tvorba příběhů využitelných pro výuku cizích jazyků, českého jazyka a  literatury,…
 • práce s Merge Cube – využití rozšířené reality
 • ukázky grafického programování pomocí CoBlocks

2. Samostatné vytváření prohlídek, práce ve skupinách

 • účastníci si samostatně (příp. za pomoci lektora) vytvoří vlastní prohlídky na vlastní téma
 • vytvoří prohlídku pro 3D prostředí, 360° prostředí a pro Merge Cube (kouzelnou kostku)

3. Prezentace výsledků

 • prezentace vytvořených prohlídek
 • prohlížení ve virtuálních brýlích Oculus Quest
 • zhodnocení přínosu jednotlivých prohlídek a modulů pro výuku

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, on-line přihlášku nejpozději do 20. dubna 2022.

Vložné ve výši 2 400 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 22. 4. 2022 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem. Kapacita kurzu je omezena.

V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů, zapůjčení technicky a občerstvení v průběhu vzdělávací akce.

Kurz pořádá Úhlava, o. p. s. ve spolupráci s agenturou pro virtuální realitu  BOT FACTORY (https://www.botfactory.cz).