Bezpečnost a digitální kompetence aneb Metodika v OrgPad není problém

Autor: SYPO Publikováno: 16. srpna 2021 16.08.2021

(Článek je převzatý v plném znění z: https://www.edu.cz/bezpecnost-a-digitalni-kompetence-aneb-metodika-v-orgpad-neni-problem/.)

OrgPad se ve školách využívá jako digitální nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Nabízí širokou škálu možných výstupů, může také sloužit jako pomocník při brainstormingu nebo v rámci projektové výuky jako nástroj pro pochopení uvažování žáků a následnou individualizaci výuky. V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) v současnosti vzniká příručka, která pomůže při rozvoji digitálních kompetencí bezpečností na školách. Celá příručka bude zveřejněna na konci roku 2021. První část pro mateřské škola a 1. stupeň základních škol si již můžete pro prohlédnout níže.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vytváří tým v čele s vedoucí Oddělení primární pedagogiky doc. PaedDr. Martinou Maněnovou, Ph.D., členkou národního kabinetu Předškolní a Prvostupňové vzdělávání, 1. část metodické příručky k digitálním kompetencím vztahujícím se k bezpečnosti pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol, která vzniká v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), realizovaného Národním pedagogickým institutem ČR. Finální verze příručky bude k dispozici na konci roku 2021.

Základní struktura metodické příručky

Bezpečnost zařízení, dat, bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) a etiketa jakožto nutné složky k nabytí digitální kompetence

Základním myšlenkovým kamenem bezpečnosti v rámci digitální kompetence je eliminace negativních vlivů na tělesné a duševní zdraví uživatele i ostatních. Uživatel by měl předcházet situacím, které by mohly mít negativní dopad na zařízení. Při komunikaci a sdílení je akcentováno etické jednání.

Mateřská škola

Digitální kompetence bezpečnosti je v mateřské škole osvojována skrze pravidla her a chování, kdy dítě dodržuje pravidla her s důrazem na fair play. Co se týče chování, je zdůrazňována nutná základní představa o pravidlech chování a společenských normách a její následné využívání v běžném jednání. Jako náměty jsou zmíněny články: Pravidla chování v MŠ, Bezpečná školka v praxi a článek Hrajeme si.

Pokud se dítě chová přiměřeně a bezpečně, umí také odmítnout a umí se bránit proti nežádoucímu chování. Je seznámeno se svými hranicemi v rámci využívání digitálních technologií. Inspiraci lze najít v projektu Ahoj kotě, v publikaci ON-LINE ZOO, ve videích ovce.sk, v tvorbě komiksu online a v článku bezpečnost na internetu pro předškoláky.

1. stupeň základní školy

Pro 1. – 3. ročník byly rozděleny činnosti k finálnímu osvojení bezpečnosti v oblasti digitální kompetence do třech oblastí:

  1. Chování k digitálním zařízením – šetrné jednání se zařízením; rozpoznání vhodnosti jednání se zařízením (souvisí s přípravou pracovního místa a spoluvytvářením pravidel pro zacházení s digitálním zařízením); náměty: 10 tipů pro žáky, jak být digitálními minimalisty; Vanda a Eda v Onl@jn světě
  2. Pravidla při práci – dodržování pravidel pro práci s digitálním obsahem; schopnost vyjmenovat přínosů a negativ v práci s digitálním obsahem; náměty: doporučení Digitální stopa
  3. Hygiena při práci – správné držení těla a respekt k stanovené době pro užívání digitálních zařízení; náměty: video Jak správně sedět u počítače, článek Základní hygienické návyky pro psaní na digitálním zařízení, příběhy SWICH – Z říše za monitorem

Osvojení bezpečnosti v oblasti digitální kompetence pro 4. – 5. ročník jsou členěny takto:

  1. BOZ při práci s digitálními technologiemi – respektování pravidel zdraví neohrožujícího chování při užívání digitálních technologií, schopnost uvést rizika a znát možnosti pomoci při setkání s nimi, znalost vhodného místa k umístění vlastního digitálního obsahu; náměty: výukové video Kybergrooming, další osvětová videa
  2. Autorská práva – rozlišení vlastního a digitálního obsahu, vhodná forma zaznamenávání informací, uvádění zdrojů; náměty: video Jak na internet: Autorská práva, článek Autorská práva
  3. Zabezpečení, nevhodný obsah – rozpoznání nevhodného obsahu, respekt vůči úrovni nastavení zabezpečení, schopnost odmítnout rizikovou komunikaci v digitálním světě; náměty: poradna E-bezpečí, příručka Umím říci ne, metodika Příběh Svůďáka
  4. Etiketa on-line – dodržování pravidel slušného chování v digitálním světě, rozeznání reálné

a digitální identity; náměty: příručka V digitálním světě slušně a odpovědně, pexeso bezpečného užívání internetu, video Internet a bezpečnost v digitálním světě

Je zřejmé, že uvedená metodická příručka by měla být nosným textem pro reflexi úrovně digitálních kompetencí žáků, výuky pedagogů a také vedení školy směrem k cílům navazujícím na strategické dokumenty MŠMT směrem ke kyberprevenci. Celá příručka bude zveřejněna na konci roku 2021.