DigiKoalice uspořádala dvě mezinárodní setkání zaměřená na distanční výuku

Autor: DigiKoalice Publikováno: 14. května 2021 14.05.2021

Na konci března a začátku dubna jsme uspořádali setkání zaměřená na distanční výuku.

Ve dnech 29. března a 12. dubna DigiKoalice uspořádala s kolegy z Digital Skills and Jobs Coalition tzv. Community-led event*. Tedy sérii dvou setkání** k tématu distanční výuky pod vedením DigiKoalice pojmenované (1) “Distance learning: safety, efficiency and well-being in the Czech Republic”, respektive (2) “Digital skills: the way forward for distance learning in Czechia”.

V rámci těchto setkání proběhly panelové diskuse s domácími i zahraničními experty k důležitým aspektům, které jsou spojené právě s distanční výukou. Konkrétně k bezpečnosti, efektivitě, (digitálnímu) well-beingu a roli inovací ve vzdělávání.

Při setkáních došlo i k výměně přeshraničních zkušeností souvisejících s distanční výukou, a to díky účasti zástupců Národních koalic ze zemí V4. Záznam prvního i druhého setkání najdete na Youtube kanálu DigiKoalice.

Jsme velmi rádi, že se nám na akci povedlo propojit důležité aktéry v oblasti digitálního vzdělávání, kteří se s námi podělili o svou expertizu a pohled. Zároveň nás velmi těší, že jsme mohli slyšet zkušenosti kolegů ze sousedních zemí. V tomto směru patří expertům, zástupcům Národních koalic ze zemí V4, panu europoslanci Niedermayerovi i kolegům z Digital Skills and Jobs Coalition náš velký dík!

Detaily k oběma setkáním se dočtete dále v článku.

První setkání aneb Distance learning: safety, efficiency and well-being in the Czech Republic

Úvodního slova prvního setkání se ujal předseda DigiKoalice, pan Jaroslav Faltýn z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na jeho záznam se můžete podívat zde: https://youtu.be/P2FDggBcH6E.

První setkání bylo věnováno především vstupům od expertů a zahraničních hostů při panelových diskusích. Tyto vstupy se věnovaly aspektům, které jsme identifikovali jako hlavní ve spojitosti s distanční výukou. Šlo o:

V tomto směru proběhly dvě panelové diskuse. Samostatná k bezpečnosti, které se zúčastnili:

Na záznam panelové diskuse k bezpečnosti se můžete podívat zde: https://youtu.be/rucS8KVUkiM. Diskusi moderovala Lucie Gregůrková z Ministerstva školství, mládaže a tělovýchovy.

Ve druhé panelové diskusi jsme spojili témata efektivity a (digitálního) well-beingu. Diskuse se zúčastnili:

Na záznam panelové diskuse k efektivitě a (digitálnímu) well-beingu se můžete podívat zde: https://youtu.be/49Ym7dFGSPA. Diskusi moderoval Josef Dašek z DigiKoalice (Národní pedagogický institut).

V rámci našeho prvního setkání vystoupili i zástupci Národních koalic zemí V4, tedy Slovenska, Maďarska a Polska, kteří se s námi podělili o zkušenosti s distanční výukou z jejich zemí. Záznam jejich vystoupení můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/2gxA-aKbF34.

Druhé setkání aneb Digital skills: the way forward for distance learning in Czechia

Celé druhé setkání bylo věnované především diskusi v jednotlivých online místnostech nad vstupy z prvního setkání a obecně k tématu distančního vzdělávání. Záznam diskusí najdete v playlistu k druhému setkání na našem Youtube kanale.

Proběhla však i velmi zajímavá panelová diskuse k roli inovací ve vzdělávání, na které vystoupili:

Na záznam panelové diskuse k roli inovací ve vzdělávání se můžete podívat zde: https://youtu.be/DId2Zeh6a8Y. Diskusi moderovala Lucie Gregůrková z Ministerstva školství, mládaže a tělovýchovy.

Třešničkou na dortu u druhého setkání bylo vystoupení českého europoslance Luďka Niedermayera, který mluvil o výzvách, které s sebou přinesla pandime COVID-19. Na jeho vystoupení se můžete podívat zde: https://youtu.be/rq2getdqrr8.

*Při Community-led eventu dostávají jednotlivé Národní koalice napříč Evropou prostor pro to, aby řešily témata, která jim jsou blízká, která rezonují, nebo která naopak nejsou tolik v centru pozornosti a rádi by se jim věnovaly.

**Obě setkání proběhla v angličtině.