O zdroji

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Metodologie

Modul M16 Informatické myšlení a programování (Computing) je zaměřen na znalosti a dovednosti týkající se schopnosti používat informatické myšlení, pracovat s jednoduchými algoritmy, kódovat a vytvářet jednoduché počítačové programy. Úspěšný absolvent zkoušky by měl umět psát, upravovat a testovat algoritmy programu pomocí vývojových diagramů a pseudokódu, chápat základní pojmy a principy související s kódováním, testováním, validací požadavků. Měl by umět využívat iterace, proměnné, procedury, funkce apod. Modul je dostupný od září 2017.