O zdroji

Programování v prostředí virtuální reality ve třídě je zdrojem pro učitele, kteří se zajímají o pochopení technologie virtuální reality a propagují její využívání ve třídě, a to jak z hlediska učení, tak z hlediska výuky. Zdroj digitálních dovedností je součástí iniciativy Coding for Tomorrow nadace Vodafone Stiftung v Německu, jejímž cílem je modernizovat školní vzdělávání poskytováním inovativní odborné přípravy a vzdělávacích nabídek.

Plán lekce poskytuje strukturu 45minutové lekce o virtuální realitě a nevyžaduje žádné nezbytné znalosti. Zahrnuje učební materiály, videa a výukové materiály. Kromě toho mají studenti možnost prozkoumat nástroj CoSpaces, který nabízí možnost programování a navrhování virtuálních slov. Plán výuky je vodítkem pro učitele při prezentaci důležitých koncepcí týkajících se programování. Zahrnuje zahřívání a jeho cílem je podpořit týmovou práci rozdělením studentů do skupin 4 až 6 osob, které musí spolupracovat na plnění úkolů. Na konci lekce studenti lépe pochopí programování a jeho základní koncepty a poznají a popíší účel algoritmů. 

Kromě toho se aktivity zaměřují také na prohlížení studentů: 

  • Naprogramujte svou první animaci a vysvětlete, jak algoritmy vypadají (a jak fungují) prostřednictvím teplého vypracování. 
  • Naučte se, jak vytvářet číselné údaje, upravovat je a vkládat je do 3D prostor a prostředí. 
  • Zlepšit jejich porozumění pohybujícím se objektům ve virtuálním prostředí. 
  • Vytvářet programovací mluvnické bubliny a vložit virtuální pozadí.

Programovací prostředí virtuální reality ve třídě je bezplatným zdrojem, který je k dispozici v němčině.  

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Studenti se sdružují do dvou týmů a používají bleskové karty ke spolupráci a zodpovězení otázek.