O zdroji

ARIS je projekt financovaný EU, spolufinancovaný z programu Erasmus+, který vytvořil strategické partnerství s cílem posílit klíčové digitální kompetence při poskytování odborného vzdělávání a přípravy odborníkům v oblasti informačních a komunikačních technologií tím, že nabízí aktuální osnovy a otevřené vzdělávací zdroje v oblasti umělé inteligence s cílem řešit stávající potřeby v oblasti profesních dovedností a nesouladů mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. V rámci tohoto projektu spustil ARIS balíček bezplatných materiálů pro odbornou přípravu a hodnocení v oblasti umělé inteligence a některé osnovy o umělé inteligenci pro odborníky v oblasti IKT.

Souvislosti projektu

Cílem projektu ARIS je:

  • navrhnout komplexní a aktuální kurz odborné přípravy v oblasti technologií umělé inteligence a praktických aplikací s cílem umožnit odborníkům v oblasti informačních a komunikačních technologií iniciativy, podnikání a aktualizovaných digitálních dovedností požadovaných na pracovišti;
  • zavést moderní metody poskytování odborné přípravy a inovativní pedagogické zdroje s otevřeným přístupem, které studentům umožní získávat a sebeposuzovat dovednosti související s A, včetně zdrojů a metod poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy k začlenění do jejich nabídky odborné přípravy;
  • usnadnit začlenění požadavků na dovednosti v oblasti UI do certifikačních a normalizačních systémů EU.

Zdroje a školicí materiály

Projekt vytvořil řadu užitečných materiálů pro uživatele. Bylo zavedeno mnoho inovativních pedagogických zdrojů s otevřeným přístupem, které studentům umožňují získávat a sebeposuzovat dovednosti související s prací, včetně zdrojů a metod poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy k začlenění do jejich nabídek odborné přípravy. 

Uživatelé naleznou řadu vzdělávacích jednotek, které mají získat příslušné znalosti o umělé inteligenci, a to na tato témata:

  • Základy umělé inteligence
  • Strojové učení
  • Neuronové sítě a hluboké učení
  • Umělá inteligence pro řešení problémů v reálném životě

Kromě toho iniciativa rovněž vytvoří:

  • Odborné otevřené on-line vzdělávací infrastruktury a obsah týkající se aplikací technologií umělé inteligence pro odborníky v oblasti IKT.
  • Dodatek k osvědčení o dovednostech v oblasti UI pro začlenění dovedností v oblasti UI do systémů certifikace.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Balíček vzdělávacích a hodnotících materiálů v oblasti umělé inteligence