O zdroji

HackerStop vypracoval průzkum bezpečnosti informací, který upřednostňuje uživatelskou přívětivost, rychlost a přístupnost pro všechny organizace. Cílem je vytvořit osvětovou platformu, která bude podporovat nepřetržitou kulturu bezpečnosti, která bude přizpůsobena konkrétním situacím a požadavkům.

Tento nástroj je volně dostupný v rámci registrace, což umožňuje podnikům všech velikostí využívat jeho funkce bez finančních omezení. Průzkum byl vypracován ve spolupráci s odborníky na IT z odborné rady Dansk IT, což zaručuje odborné znalosti odvětví a dodržování osvědčených postupů. Lze jej použít v angličtině a nizozemštině.

Průzkum

HackerStop navrhl 36 dotazníků založený na šesti důležitých faktorech, které mají zásadní význam pro pěstování silné kultury bezpečnosti v rámci organizace. Těmito faktory jsou: hesla, zprávy, informace, zařízení, incidenty a pravidla. Zaměřením se na tyto klíčové prvky pomáhá HackerStop organizacím posoudit jejich současné bezpečnostní postupy a určit oblasti, v nichž je třeba dosáhnout zlepšení

Individualizovaná doporučení

Po dokončení průzkumu HackerStop obdrží organizace na základě svých výsledků měření okamžitá a cílená doporučení. Tato doporučení jsou specificky navržena tak, aby se zabývala oblastmi, v nichž má organizace největší potenciál rozvoje. Nabídkou cílených pokynů umožňuje HackerStop organizacím podnikat aktivní kroky k účinnému posílení jejich pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti.

⚠ Disclaimer: Zdroj digitálních dovedností byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste našli chyby v textu, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.

Metodologie

Průzkum