O zdroji

Soubor nástrojů budoucích tříd je inovativní soubor nástrojů, pokynů a zdrojů vyvinutých v rámci platformy Future Classroom Lab (FCL), což je iniciativa Evropské sítě škol. Tento soubor nástrojů nabízí příležitost představit si budoucí scénáře ve třídách a různé způsoby, jakými lze pokročilé a inovativní učení ve třídě přinést. Zdroje obsažené v souboru nástrojů umožňují učitelům, vedoucím pracovníkům škol, tvůrcům politik v oblasti vzdělávání a dodavatelům technologií navrhnout tyto scénáře budoucích tříd – popis výuky a učení, který poskytuje jasnou vizi inovací a pokročilé pedagogické praxe podporované technologiemi. 

Soubor nástrojů se skládá z pěti sad nástrojů, které účastníky provedou kroky potřebnými k navržení budoucího scénáře učení nebo výuky – a nalezení nejlepšího způsobu, jak inovace přiblížit třídě. A učebnou soubor nástrojů myslí jakýkoli prostor, ve kterém probíhá výuka. Ti, kdo kurz absolvují, pochopí, jak identifikovat zúčastněné strany a potenciální partnery a porozumí nejnovějším digitálním trendům v oblasti učení a výuky. Získají dovednosti v oblasti modelování budoucí třídy a zkušenosti s vytvářením scénářů pro inovativnější výuku. Další sady nástrojů nabízejí přehled výukových aktivit a způsobů jejich sestavování a poskytují informace o posuzování a hodnocení procesů ve třídě.

Jednou ze silných stránek sady nástrojů je její přizpůsobivost: lze ji navrhnout tak, aby vyhovovala různým kontextům a potřebám; a mohou ji používat různé zúčastněné strany bez ohledu na velikost cílové skupiny. Soubor nástrojů Třída budoucnosti je nejen průvodcem krok za krokem pro inovace ve třídě – ale také připomínkou toho, že inovace se mohou odehrávat kdekoli – ať už v prostoru jedné třídy, školy nebo širšího vzdělávacího systému.

Metodologie

Řada poradenských materiálů, nástrojů IKT a dalších zdrojů, které uživatelům pomohou úplným procesem řízení změn. Tato metodika zajišťuje, aby zavádění informačních a komunikačních technologií ve školách bylo podloženo jasnou vizí budoucí třídy a aby byly přijaty pokročilé pedagogické přístupy. Proces vytváření scénáře budoucích tříd lze chápat ve třech fázích:

  • Fáze 1 – Vývoj scénářů inspiračních budoucích tříd
  • Fáze 2 – Navrhování činností v oblasti inovativního učení
  • Fáze 3 – Pilotní a hodnocení vzdělávacích činností