O zdroji

Soubor nástrojů budoucích tříd je inovativní soubor nástrojů, pokynů a zdrojů vyvinutých v rámci platformy Future Classroom Lab (FCL), což je iniciativa Evropské sítě škol. Tento soubor nástrojů nabízí příležitost představit si budoucí scénáře ve třídách a různé způsoby, jakými lze pokročilé a inovativní učení ve třídě přinést. Zdroje obsažené v souboru nástrojů umožňují učitelům, vedoucím pracovníkům škol, tvůrcům politik v oblasti vzdělávání a dodavatelům technologií navrhnout tyto scénáře budoucích tříd – popis výuky a učení, který poskytuje jasnou vizi inovací a pokročilé pedagogické praxe podporované technologiemi. 

Soubor nástrojů sestává z pěti souborů nástrojů, které účastníky nasměrují kroky nezbytné k navržení budoucího výukového nebo výukového scénáře a najdou nejlepší způsob, jak přiblížit inovace třídě. A učebně se souborem nástrojů rozumí jakýkoli prostor, v němž se učení odehrává. Ti, kteří se kurzu účastní, pochopí, jak identifikovat zúčastněné strany a potenciální partnery a porozumět nejnovějším digitálním trendům ve vzdělávání a výuce. Získají dovednosti v oblasti modelování budoucí třídy a zkušenosti s vytvářením scénářů pro inovativnější učení. Další soubory nástrojů nabízejí přehled vzdělávacích činností a toho, jak je sestavit, a poskytují informace o hodnocení a hodnocení procesů ve třídě.

Jednou z sil souboru nástrojů je jeho přizpůsobivost: může být navržen tak, aby odpovídal různým souvislostem a potřebám; a mohou je využívat různé zúčastněné strany bez ohledu na velikost cílové skupiny. Soubor nástrojů pro budoucí třídy je nejen postupným průvodcem inovacemi ve třídě, ale také připomenutím, že k inovacím může docházet kdekoli, ať už v rámci jedné třídy, školy nebo širšího vzdělávacího systému.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Řada poradenských materiálů, nástrojů IKT a dalších zdrojů, které uživatelům pomohou úplným procesem řízení změn. Tato metodika zajišťuje, aby zavádění informačních a komunikačních technologií ve školách bylo podloženo jasnou vizí budoucí třídy a aby byly přijaty pokročilé pedagogické přístupy. Proces vytváření scénáře budoucích tříd lze chápat ve třech fázích:

  • Fáze 1 – Vývoj scénářů inspiračních budoucích tříd
  • Fáze 2 – Navrhování činností v oblasti inovativního učení
  • Fáze 3 – Pilotní a hodnocení vzdělávacích činností