O zdroji

Virtuální knihovna STEP_UP je otevřeným zdrojem, který spojuje řadu osvědčených postupů a materiálů pro sdílení znalostí týkajících se pandemie COVID-19 v Evropě, sdílení informací a digitálních dovedností. 

Projekt, který obdržel finanční prostředky z programu Evropské unie Erasmus+, odráží měnící se realitu mnoha Evropanů po vypuknutí pandemie COVID-19. Důraz je kladen na shromažďování, sdílení a šíření spolehlivých a důvěryhodných informací o vládě a politických opatřeních přijatých s cílem minimalizovat dopad pandemie na regionální nebo vnitrostátní úrovni.

STEP_UP Virtuální knihovna: otevřený přístup k osvědčeným postupům

Cílem virtuální knihovny je nabídnout databázi osvědčených postupů s příklady jejich uplatňování v členských státech EU jako způsob, jak podpořit otevřené inovace a sdílení znalostí s cílem předcházet budoucím krizím. 

Virtuální knihovna je založena na rozsáhlém přezkumu v několika jazycích EU a na analýze mezinárodních a vnitrostátních zdrojů a materiálů týkajících se onemocnění COVID-19 a sociálních opatření pro řešení krizí a nouzových scénářů. Tyto materiály jsou nyní shromážděny v této virtuální knihovně, která je umístěna na internetových stránkách STEP_UP a je k dispozici v anglickém, portugalském, nizozemském, německém, chorvatském a španělském znění, přičemž více než 200 příspěvků je plně otevřeno ke konzultaci.

O projektu STEP_UP

Projekt STEP_UP je evropský projekt Erasmus+, který koordinuje SHINE 2Europe.

Jedním z klíčových výstupů projektu je online hra (nástroj odborné přípravy) na podporu odborníků v sociální oblasti, vedoucích představitelů komunit, neformálních pečovatelů, pečovatelů a dobrovolníků při zvládání dopadu mimořádné situace v souvislosti s pandemií COVID-19. On-line nástroj pomáhá lépe pochopit důvody mezi různými vládními opatřeními a rozlišovat mezi skutečnými a falešnými zprávami. Poskytuje také uživatelům několik příležitostí ke zlepšení jejich digitálních dovedností. 

Soubor nástrojů a související databáze poskytuje informace o preventivních opatřeních, jejich předpokládaném účinku a dopadu na různých úrovních – jednotlivce, na pracovišti, v rodině, pro vládu a společnost. I když hra funguje především jako vzdělávací, může být rovněž využívána k rekreačním účelům a může být zajímavá pro řadu lidí. Ve hře musí hráči zastavit šíření pandemie. 

Kromě herního nástroje a kompletního souboru školicích nástrojů bude vypracována příručka o sociálních a politických intervencích, jejímž cílem je nabídnout pokyny a poznatky zaměřené na cílové skupiny, pokud jde o včasnou detekci, preventivní opatření, intervence v oblasti zdravotní a sociální péče, politická opatření a komunikaci. Příručka bude doplněna praktickými uživatelskými příběhy, osvědčenými postupy a získanými poznatky.

Za tímto projektem stojí konsorcium partnerů z 5 evropských zemí: Shine 2 Europe (koordinátor projektu – Portugalsko), Afedemy (Nizozemsko), ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH (Německo), Wise Angle (Španělsko) a chorvatský ústav veřejného zdraví.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz

Metodologie

Katalog externích osvědčených postupů od různých jednotlivců a organizací, založený na individuálně vyvinutých metodikách.