Dostupné finanční prostředky ve Španělsku 🇪🇸

Autor: Lidija Kralj, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 22. srpna 2023 22.08.2023

Možnosti financování rozšiřování a prohlubování kvalifikace s cílem podpořit digitální kompetence jednotlivců a organizací je možné formou půjček, grantů a finančních nástrojů. V období 2021-2026 je většina aktivit v oblasti digitální transformace financována prostřednictvím nástroje pro obnovu a odolnost, a také formou aktivit v rámci programů Horizont, Erasmus+, ESIF a grantových schémat EHP. Více informací naleznete na stránkách španělské národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Plán pro obnovu a odolnost  

Několik opatření navržených španělském plánu pro obnovu a odolnost je určeno k rozvoji digitálních dovedností, zejména u zaměstnanců malých a středních podniků. Očekává se, že tato opatření spolu s dalšími aktivitami týkající se technologií, jako je kybernetická bezpečnost nebo umělá inteligence, zmírní mezeru na trhu práce v oblasti ICT specialistů i rozdíl mezi muži a ženami v oblasti ICT. Španělský plán obnovy a odolnosti pomáhá digitálnímu přechodu investicemi do digitalizace veřejné správy, digitálních dovedností a digitálního začleňování, kybernetické bezpečnosti a konektivity. Do školení v oblasti digitálních dovedností investuje 3,6 miliardy eur. Kromě toho plán investuje 3,2 miliardy EUR do digitální transformace veřejné správy se zvláštním zaměřením na justici, zdravotnictví, zaměstnanost, vzdělávací systém a systém sociálních služeb. Plán rovněž zahrnuje investice ve výši 4,6 miliardy eur na podporu digitalizace průmyslu a malých a středních podniků, investice do umělé inteligence, digitalizace systémů cestovního ruchu a kultury a 4 miliardy eur na podporu pevného připojení a připojení 5G, datové infrastruktury a souvisejícího ekosystému.

Digitální dovednosti jsou jednou z deseti os plánu Digitálního Španělska na rok 2026 týkajícího se procesu digitalizace země. Zahrnuje čtyři kroky:

Akce z plánu Digitální Španělsko 2026 budou z větší části financovány z plánu pro obnovu a odolnost, v roce 2022 se rozdělilo mezi aktivity 87,7 milionu. 

Existuje několik portálů, které soustředí dostupné informace a výzvy, některé z nich najdete na webové stránce databáze Convocatorias (Výzvy), která se zaměřuje na to, aby občané, podniky a organizace získali na jednom místě informace k výzvám financovaným z Plánu pro obnovu a odolnost Evropské unie. Tyto informace jsou zveřejněny také v různých databázích státní správy. Informace pocházejí ze dvou hlavních zdrojů:

Národní možnosti financování 

Inesdi Business School zahájila šestý ročník stipendií „Closing The Gap“, určených ke zmírnění genderových rozdílů a k prosazování žen na vedoucích pozicích v digitální oblasti, a také k tomu, aby ženy získaly potřebné vzdělání pro rozvoj podnikatelských projektů nebo aplikací spojených s digitálním prostředím a podpořily tak svou profesní kariéru. Program Closing The Gap nabízí celkem 10 stipendií, která pokrývají 100 % školného na některý z programů školy.

Další možnosti financování 

Různé možnosti financování jsou rovněž k dispozici na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa. Na tomto odkazu naleznete výčet za Španělsko. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz