EU představuje dvě nové iniciativy na podporu vysokoškolského vzdělávání

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 3. února 2022 03.02.2022

Evropa k zvládnutí hlavních výzev, počínaje digitální transformací, potřebuje lepší vzdělání a větší zapojení univerzit a vysokoškolských institucí. Celý sektor vysokoškolského vzdělávání může pomoci Evropské unii k digitálnímu a inkluzivnímu rozvoji.

Vzhledem k tomu, že se potřeby v oblasti kvalifikací v Evropě rychle vyvíjejí, sektor vysokoškolského vzdělávání se musí těmto změnám přizpůsobit. Ekologický a digitální přechod si žádá, aby vzdělávání, výzkum a inovace byly připraveny na budoucnost, a to v úzké spolupráci se souvisejícími průmyslovými odvětvími a zúčastněnými stranami. Přitom je třeba překonat značné rozdíly v digitálních dovednostech v EU a vysokoškolské instituce musí v tomto procesu hrát klíčovou roli.

Z tohoto důvodu EU spustila dvě iniciativy, které jdou tímto směrem: Evropská strategie pro univerzity a návrh Evropské komise na doporučení Rady EU o budování mostů pro účinnou spolupráci v oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života, při zahájení těchto dvou iniciativ uvedl: “Evropské univerzity excelence a inkluzivity jsou podmínkou i základem našeho evropského způsobu života. Dnešními návrhy se snažíme posunout nadnárodní spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na novou úroveň. Společné hodnoty, větší mobilita, širší rozsah a součinnost, které vybudují skutečně evropský rozměr našeho vysokoškolského vzdělávání.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabrielová dodala: “Dnešní návrhy budou přínosem pro celé odvětví vysokoškolského vzdělávání, především pro naše studenty. Ti potřebují moderní nadnárodní kampusy a snadný výběr mobilit v zahraničí, které jim umožní skutečně evropskou studijní cestu a zkušenosti. Jsme připraveni spojit síly s členskými státy a vysokoškolskými institucemi v celé Evropě. Aliance evropských univerzit k tomu připravují půdu; do poloviny roku 2024 bude z evropského rozpočtu podporováno až 60 aliancí evropských univerzit s více než 500 univerzitami po celé Evropě.

Evropská strategie pro vysoké školy

Digitální dekáda si klade ambiciózní cíle, do roku 2030 by mělo 80 % občanů dosáhnout alespoň základních digitálních dovedností a 20 milionů odborníků pracovat v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Tato strategie usiluje o podporu evropských vysokoškolských institucí (více než 5 000 v Evropě), aby mohly dosáhnout těchto ambiciózních cílů. Jak? Strategie dává evropským vysokým školám možnost přijmout opatření potřebná k tomu, aby se jim dařilo v rámci digitální transformace a aby přispěly k odolnosti a obnově Evropy. Univerzity by se měly stát klíčovými účastníky změn v ekologické a digitální transformaci. 

Budování mostů k účinné spolupráci v oblasti evropského vysokoškolského vzdělávání

Návrh doporučení Rady EU umožní evropským vysokoškolským institucím užší spolupráci. Měly by být schopny nabízet společné nadnárodní vzdělávací programy a společné tituly. Komise zejména vybízí členské státy, aby podporovaly nabídku vysoce kvalitního celoživotního vzdělávání, a umožnily tak každému zájemci rozšiřování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na nejžádanější oblasti.

Komise již dříve zahájila strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech, aby společně dohodly klíčové faktory, které přispějí k tomu, že digitální vzdělávání a odborná příprava se stanou účelnými a inkluzivními. Univerzity hrají klíčovou roli při vytváření digitálně kvalifikované pracovní síly, která bude schopna čelit výzvám digitálního přechodu. V tomto ohledu má zásadní význam specializovaná nabídka vzdělávání v digitálních oblastech, jako je umělá inteligence, kybernetická bezpečnost nebo cloud computing.

Jak dosáhnout stanovených cílů?

Evropská komise navrhuje řadu opatření k dosažení těchto cílů:

V dalším kroku bude s členskými státy projednán návrh doporučení Rady EU. Jakmile Rada toto doporučení přijme, bude Evropská komise po dobu jeho platnosti pomáhat členským státům a příslušným partnerům při jeho uplatňování. Sledujte novinky na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa, abyste byli o této iniciativě a jiných dalších aktivitách informováni.

© Evropská unie, 2019

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.