EU zahajuje dvě nové iniciativy na podporu vysokoškolského vzdělávání

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 3. února 2022 03.02.2022

Evropa potřebuje silnější vzdělávání a větší příspěvek univerzit a vysokoškolských institucí k řešení hlavních výzev, počínaje digitální transformací. Celé odvětví vysokoškolského vzdělávání může Evropské unii pomoci, aby se stala digitálnější a inkluzivnější.

Vzhledem k tomu, že se potřeby v oblasti dovedností v Evropě rychle vyvíjejí, musí se odvětví vysokoškolského vzdělávání přizpůsobit. Ekologická a digitální transformace vyžaduje vzdělávání, výzkum a inovace, které obstojí i v budoucnu, v úzké spolupráci se souvisejícími odvětvími a zúčastněnými stranami. Přitom je třeba překonat značné rozdíly v digitálních dovednostech v celé EU a instituce vysokoškolského vzdělávání musí v tomto procesu hrát klíčovou úlohu.

Z tohoto důvodu zahájila EU dvě iniciativy, které směřují tímto směrem: Evropská strategie pro univerzity a návrh doporučení Rady o budování mostů pro účinnou evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání předložený Komisí.

Při zahájení těchto dvou iniciativ Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života, uvedl: „Základem a podmínkou evropského způsobu života jsou jednak evropské univerzity excelence, jednak inkluzivnost. Dnešními návrhy usilujeme o to, aby se nadnárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání posunula na další úroveň, již charakterizují Sdílené hodnoty, větší mobilita, širší oblast působnosti a synergie, s cílem vybudovat skutečně evropský rozměr našeho vysokoškolského vzdělávání.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová dodala: „Dnešní návrhy budou přínosem pro celé odvětví vysokoškolského vzdělávání, především však pro studenty. Ti totiž ke skutečně evropskému studiu a zkušenostem potřebují moderní nadnárodní kampusy se snadným přístupem k mobilitě v zahraničí. Jsme připraveni spojit své síly s členskými státy a vysokoškolskými institucemi v celé Evropě. Aliance Evropských univerzit pro to připravují půdu: do poloviny roku 2024 bude z evropského rozpočtu podpořeno až 60 aliancí evropských univerzit, které sdružují více než 500 univerzit po celé Evropě.“

Evropská strategie pro univerzity

Digitální dekáda stanoví ambiciózní cíle, jejichž cílem je do roku 2030 80 % lidí s alespoň základními digitálními dovednostmi a 20 milionů odborníků na IKT.

Cílem této strategie je podpořit evropské vysokoškolské instituce (více než 5000 v Evropě), aby přispěly k dosažení těchto ambiciózních cílů. S jakou? Strategie umožňuje univerzitám v Evropě, aby přijaly opatření potřebná k prosperitě v digitální transformaci a k přispění k odolnosti a oživení Evropy. Univerzity by se měly stát klíčovými aktéry změn v souběžné ekologické a digitální transformaci

Zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání

Návrh doporučení Rady umožní evropským vysokoškolským institucím užší spolupráci. Měly by být schopny nabízet společné nadnárodní vzdělávací programy a společné diplomy. Komise zejména vybízí členské státy, aby podporovaly poskytování vysoce kvalitních příležitostí k celoživotnímu učení pro všechny s cílem usnadnit prohlubování dovedností a změnu kvalifikace, se zaměřením na oblasti s největší poptávkou.

Komise již dříve navázala strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech, aby se společně dohodla na klíčových faktorech umožňujících zajistit, aby digitální vzdělávání a odborná příprava byly účinné a inkluzivní. Univerzity hrají klíčovou úlohu při posilování digitálně kvalifikované pracovní síly, která bude schopna čelit výzvám digitální transformace. V tomto ohledu má zásadní významnabídka specializovaného vzdělávání v digitálních oblastech, jako je umělá inteligence, kybernetická bezpečnost nebo cloud computing.

Jak lze těchto cílů dosáhnout?

Evropská komise plánuje k dosažení těchto činností různá opatření:

Jako další kroky bude návrh doporučení Rady projednán s členskými státy. Poté, co je přijme Rada, bude Komise členské státy a další příslušné partnery podporovat při provádění tohoto doporučení Rady. Podívejte se na aktuality o platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa, abyste mohli být informováni o této a dalších iniciativách.

© Evropská unie, 2019

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.