O příležitosti

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

Text OPZ+

Aktuality OPZ+

Akce OPZ+

Příjemci

Závisí na otevřených výzvách. Aktuální otevřené výzvy najdete na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus.

Podmínky financování

Závisí na otevřených výzvách. Aktuální otevřené výzvy najdete na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus.