O příležitosti

Cílem otevřených výzev projektu HUBCAP je zvýšit kapacitu malých a středních podniků za účelem využití technologie modelového designu v kyberneticko-fyzikálních systémech a v konečném důsledku poskytovat nové produkty a služby ve více oblastech aplikace.

Program poskytuje služby a technické odborné znalosti sedmi center pro digitální inovace a nabízí finanční podporu evropským malým a středním podnikům při experimentování s vysoce inovativními přeshraničními partnery.

Příjemci

Malé a střední podniky.

Podmínky financování

V letech 2020–2022 uspořádá společnost hubcap tři typy otevřených výzev, aby přilákala, vybrala a financovala nejvíce motivované malé a střední podniky k vytváření produktů, služeb, nástrojů a obchodních modelů CPS s vysokým tržním potenciálem v odvětvích/oblastech s více typy center. Podmínky financování závisí na typu otevřené výzvy.