O příležitosti

Nástroj Connecting Europe Facility (CEF) je klíčovým nástrojem financování EU na podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím cílených investic do infrastruktury na evropské úrovni. Podporuje rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a efektivně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a digitálních služeb. Investice z Nástroje pro propojení Evropy pomáhají vyplňovat mezery ve spojení evropských energetických, dopravních a digitálních uzlů.

Connecting Europe Facility přináší užitek lidem ve všech členských státech, neboť usnadňuje cestování a zvyšuje udržitelnost, posiluje energetickou bezpečnost Evropy a zároveň umožňuje širší využívání obnovitelných zdrojů energie a usnadňuje přeshraniční interakci orgánů veřejné správy, podniků i jednotlivců.

Kromě grantů nabízí Connecting Europe Facility finanční podporu na projekty prostřednictvím inovačních finančních nástrojů, jako jsou záruky a projektové dluhopisy. Tyto nástroje vytvářejí významný pákový efekt při využívání rozpočtu EU a působí jako katalyzátor k přilákání dalších finančních prostředků ze soukromého sektoru a dalších subjektů veřejného sektoru

Příjemci

Členský stát, mezinárodní organizace nebo veřejný či soukromý podnik či subjekt.

Podmínky financování

Podmínky financování se mohou lišit v závislosti na otevřené výzvě.