O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Celkovým cílem mise proti rakovině a Evropského plánu boje proti rakovině je lepší kvalita života pacientů a jejich rodin žijících s rakovinou i po ní.

Výsledky projektu podpoří vytvoření virtuálního Evropského digitálního centra pro pacienty
s rakovinou (ECPDC), což je sjednocená síť infrastruktur zdravotních údajů kontrolovaných pacienty (vnitrostátních) umožňujících dobrovolnou výměnu údajů o zdravotním stavu pacientů a bývalých pacientů na základě standardizovaného přístupu pro primární a sekundární využití.

Sítě zdravotních dat kontrolované pacienty v Evropě vykazují vysokou míru různorodosti, pokud jde
o zapojení členských států EU, jakož i o typy a interoperabilitu shromážděných údajů, organizaci a správu uchovávání údajů, jejich přístup k nim a jejich bezpečnost a možnost opakovaného použití údajů pro výzkumné účely.

Návrhy by měly řešit stávající výzvy a vypracovat plán na vytvoření střediska ECPDC jako virtuální a sjednocené sítě vnitrostátních infrastruktur zdravotních údajů kontrolovaných pacienty (dále jen „vnitrostátní nebo regionální uzly“), přičemž je třeba zohlednit synergie s budoucí platformou UNCAN.eu, integrovanou do větší evropské sítě infrastruktur, k níž by každý členský stát měl mít jednotný přístupový portál.

Příjemci

Podmínky financování