O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Pandemie COVID-19 ukázala obrovský prostor pro vzájemné učení a význam sdílení znalostí nebo aktualizace dovedností pro záchranu životů a dosažení lepších výsledků v oblasti zdraví. Správné dovednosti jsou rovněž nezbytné pro mobilizaci zdrojů v krizových situacích. Přístup k průběžné odborné přípravě je navíc jedním z nejdůležitějších motivačních faktorů pro pracovníky ve zdravotnictví a vybavuje je dovednostmi nezbytnými k záchraně životů a zlepšení výsledků v oblasti zdraví.

Tato akce bude řešit nedostatky v přístupu zdravotnických pracovníků k průběžnému a profesnímu rozvoji a odborné přípravě a rozšíří příležitosti pro odbornou přípravu neklinických pracovníků zabývajících se plánováním, zadáváním veřejných zakázek a řízením v oblasti zdraví. To přispěje k transformaci systémů zdravotní péče, včetně řešení v oblasti digitálního zdravotnictví.

Kurzy odborné přípravy budou rovněž věnovat náležitou pozornost digitálnímu rozměru a posílí digitální gramotnost a využívání digitálních zdravotnických nástrojů pracovníky ve zdravotnictví. Investice do digitálních dovedností pracovníků ve zdravotnictví umožňují bezpečné a účinné využívání schváleného nejnovějšího vývoje digitálních technologií, jak zdůrazňuje nedávná analýza OECD.

Datum uzávěrky: Května 2022 17:00:00 bruselského času

Příjemci

Podmínky financování