O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Cílem sítě DIH2 je podporovat místní výrobní průmysl, zejména malé a střední podniky při zavádění nejnovějších technologií robotiky a umělé inteligence. V současné době má síť již 25 center pro digitální inovace jako členů zastupujících 25 evropských zemí. Cílem této výzvy je zapojit nové členy a zvýšit dosažitelnost sítě ve všech regionech Evropy. 

V rámci této výzvy bude vybráno nejméně 132 organizací, které se připojí k síti DIH² a za svou aktivní účast v síti obdrží až 10,000 EUR.

Jako členové sítě budou mít vybraní žadatelé přístup k některým nejpokročilejším technologiím v oblasti robotiky a umělé inteligence pro výrobní průmysl a přístup k evropským možnostem financování. Členové sítě budou mít možnost poskytnout přímé informace pro programy financování Evropské komise a rovněž získat přímá sdělení o nadcházejících možnostech financování.

Kdo může podat přihlášku?

  • Centra pro digitální inovace, technologické klastry nebo sdružení, která jsou způsobilá jako partneři
    v projektech financovaných EU.
  • Výzkumné ústavy, univerzity nebo jiné soukromé nebo veřejné subjekty působící v oblasti výzkumu
    a vývoje.
  • Výzkumné a technologické organizace, technologické platformy, inovační organizace a nevládní organizace působící v oblasti výzkumu a vývoje.

Lhůta: budou stanovena dvě data uzávěrky: Října, 2022 a 31. ledna 2023.

Příjemci

Centra pro digitální inovace, technologické klastry nebo sdružení způsobilá jako partneři v projektech financovaných EU, výzkumné ústavy, univerzity nebo jiné soukromé nebo veřejné subjekty působící v oblasti výzkumu a vývoje, výzkumné a technologické organizace, technologické platformy, inovační organizace a nevládní organizace působící v oblasti výzkumu a vývoje.

Podmínky financování

Nové subjekty, které se chtějí připojit k síti DIH², musí učinit následující kroky:

  • účastnit se nejméně 4 schůzí sítě;
  • podílet se na vypracování nejméně dvou politických dokumentů.