#hackAD Sociální Hackademie

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 20. dubna 2021 20.04.2021

Různé politické iniciativy Evropské unie zdůrazňují, že společenské začlenění mladých lidí se odvíjí od jejich přístupu k informačním a komunikačním technologiím (“ICT”). Navíc potřebují také příslušné digitální a průřezové kompetence, aby se mohli orientovat v oblasti ICT a ve společnosti obecně. Aby tuto otázku zodpověděl, projekt #hackAD “Social Hackademy” má podpořit sociální a digitální začlenění mladých lidí ze znevýhodněného prostředí tím, že pro ně bude připraveno vzdělávání s odpovídajícími digitálními dovednostmi a kompetencemi a jejich využití ve společných vzdělávacích aktivitách založených na metodice Social Hackademy Umbria (SHU).

Metodika SHU bude použita ve 4 evropských zemích (Itálie, Řecko, Chorvatsko a Francie) díky založení laboratoří Social Hackademy Labs. Ty poskytnou mladým lidem hloubkový kombinovaný vzdělávací kurz v rozsahu 100 hodin a vyškolí celkem 120 mladých lidí ve věku 16-29 let ze znevýhodněného prostředí. Nabízené vzdělávací kurzy se budou týkat 3 témat:

Klíčovou součástí výuky budou sociální hackathony pořádané ve všech čtyřech zemích. Během nich budou mít mladí lidé připravení podle metodiky SHU příležitost vyzkoušet si dovednosti, které získali během kurzu. Během hackathonů budou přítomni zástupci organizací občanské společnosti, kteří týmům pomůžou vymyslet digitální řešení společenských výzev souvisejících s cíli udržitelného rozvoje OSN do roku 2030.

Mezi hlavní výsledky projektu patří:

Projekt #hackAD nedávno spustil online platformu Social Hackademy, která propojuje mladé lidi, lektory, externí odborníky a další zapojené organizace. Tento online prostor nabízí vzdělávací materiály, možnosti účastnit se hackathonů a výzev a navazovat kontakty s ostatními členy zapojením do skupin nebo interakcí na fóru.

Projekt #hackAD je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie v rámci akce KA3 Sociální začleňování prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Projekt byl zahájen 15. prosince 2020 a bude probíhat dva roky (do prosince 2022 – pozn. red.).

© VectorMine – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.