Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti, Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Creating a safer and better internet for children and young people

Portál Better Internet for Kids (BIK) poskytuje informace, rady a zdroje týkající se bezpečnosti internetu, a to od klíčových stakeholderů, zejména ze sítě Center bezpečného internetu Insafe-INHOPE

Den bezpečnějšího internetu

BIK pravidelně pořádá Den bezpečnějšího internetu neboli Safer Internet Day 

Ten je celosvětovou iniciativou, která se spolu s partnery v jednotlivých zemích zaměřuje na osvětu a vzdělávací projekty spojené s větší internetovou bezpečností.

Koná pravidelně každý rok druhý únorový týden.

V ČR iniciativu koordinuje CZ.NIC (https://www.bezpecnenanetu.cz/cs/).

Co portál BIK dále nabízí?