Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti, Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Big Data, Robotika
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Geografický rozsah: Česká republika
Evropská unie

O iniciativě

ECDL / ICDL – European / International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností. 

Koncept ECDL / ICDL definuje minimální vzdělávací obsah pro celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, který je průběžně na mezinárodní úrovni aktualizován. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí. 

V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

V České Republice je koncept ECDL využíván již více než 23 let.

V roce 2022 proběhlo celosvětově 1,3 mil. testů.

Žebříček nejrozšířenějších modulů:

  • Documents
  • Spreadsheets
  • Computer Essentials
  • Presentation
  • Online Essentials