Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Politické vědy a občanská nauka
Vytváření a správa databází a sítí
Technologie ochrany životního prostředí
Zemědělství dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Strojové učení, Software, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre, JRC) je zvláštní agentura Evropské komise, která se věnuje poskytování vědeckých poznatků a znalostí založených na důkazech na podporu vědecké práce. Agentura přímo přispívá k formulování politiky EU a informuje evropské rozhodování prostřednictvím vědeckého procesu založeného na důkazech. JRC rovněž poskytuje Evropské komisi poradenství ohledně klíčových oblastí politiky, přístupů a strategických dokumentů a plánů a společně s výzkumem, vědou a znalostmi pro strategickou evropskou vizi budoucnosti. 

Posláním vědeckého centra EU JRC je propojit vědu s politikou. Agentura pomáhá identifikovat a předvídat potenciální problémy na evropské úrovni a vytváří nástroje a zdroje, které tvůrcům politik pomohou tyto problémy řešit. Centrum rovněž hostí zvláštní výzkumná zařízení a laboratoř EU pro experimentování s politikou. Vědecké centrum EU je odpovědné za výzkum a prognózu týkající se široké škály témat: od životního prostředí a zemědělství po digitální bezpečnost a sleduje pokrok v klíčových oblastech politiky EU. 

Zprávy a poznatky, které nabízí vědecké centrum EU, poskytují hloubkovou analýzu klíčových výzev v oblasti tvorby politik z různých úhlů pohledu, což umožňuje úplné posouzení jejich složitosti. Informace o relevantních zprávách a vývoji ve vědeckých oblastech zájmu jsou ve vědeckém centru EU často aktualizovány, aby se usnadnilo sdílení znalostí a dostupnost spolehlivých údajů založených na důkazech. Vědecké centrum EU se zaměřuje zejména na globální transformační trendy a jejich potenciální důsledky v Evropě a poskytuje sofistikovanější politickou analýzu pro předvídání výzev a příležitostí. Série Facts4EUFuture je soubor zpráv, které obsahují přehled o dopadu digitálních technologií na společnost a trh práce a jsou organizovány napříč různými tématy a technologiemi – blockchain, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečností, měnící se povahou práce nebo budoucností měst a dopravy. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz