Konsorcium zaměstnavatelů podporuje studenty

V roce 2012 hrozilo uzavření učiliště v Letohradě. Proto inicioval starosta města jednání s místními firmami, aby otevřel otázku - co mohou společně udělat pro udržení školy? Co mohou udělat pro to, aby vzdělávací obory zde odpovídaly potřebám zaměstnavatelů a mladí lidé zůstali v regionu?

Publikováno: 20.3.2018
Autor: Adéla Zehringerová

Udržení a podpora škol v regionu

V roce 2012 hrozilo uzavření učiliště v Letohradě.
Proto inicioval starosta města jednání s místními
firmami, aby otevřel otázku – co mohou společně
udělat pro udržení školy? Co mohou udělat pro to, aby
vzdělávací obory zde odpovídaly potřebám
zaměstnavatelů a mladí lidé zůstali v regionu?

VZNIK KONSORCIA

Zaangažované strany se spojily, ustanovily Konsorcium
zaměstnavatelů Orlicka a sestavily nabídku pro školy a
studenty, která dává příležitosti k lepšímu pracovnímu
uplatnění. Možnosti praktické výuky, brigád a podpory
formou stipendia mají konkrétní podobu a jsou hojně
využívány.

Vytvořit nabídku programů však nestačí, velkou částí
úspěchu je medializace a informační kampaň. Zástupci
firem, škol a města se pravidelně scházejí a komunikují
se studenty i s rodiči. Představují jim možnosti uplatnění
studijních oborů a následné pracovní příležitosti.

Spolupráce, která má přínos pro všechny

Spolupráce se školami firmám přináší ovoce ve formě
kvalitních a kvalifikovaných pracovníků, po kterých je
stále velká poptávka. Školy svým studentům zase
nabízejí vzdělání podpořené praxí s reálným uplatněním.

Benefity pro zdejší obce jsou také viditelné – občané
mají dostupné vzdělání i zaměstnání v blízkosti bydliště
a nemají potřebu odcházet na studia a za prací do
velkých měst. Počet obyvatel neubývá, ale mírně stoupá.

Vytvoření oboru na základě potřeb firem

V roce 2015 se Konsorcium zasloužilo o otevření nového
maturitního oboru strojírenský technik na Průmyslové
střední škole Letohrad, který reflektuje reálné potřeby
firem, a ty jsou zase garantem pro odbornou praxi.

Svou prací pomáhá toto sdružení rozvíjet a zvyšovat
konkurenceschopnost ČR v technické i digiální oblasti
a je příkladem i pro další regiony.