MEET AND CODE

Posláním Meet and Code je podpořit místní neziskové organizace v celé Evropě, aby zajistili přístup k programovacím a jiným digitálním dovednostem pro příští generaci mladých Evropanů. Je to místo, kde se tito lidé naučí, jak kódovat, jak řešit problémy a jak spolupracovat.

Publikováno: 28. 6. 2019
Autor: Adéla Zehringerová

Cíl

Cílem Meet and Code je představit dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět technologií a programování. Akce jsou navrženy tak, aby mladým lidem ukázaly zábavnou stránku programování, a jak může programování pomáhat při realizaci různých nápadů. Mají je naučit, jak technologie fungují a jak IT ovlivňuje náš každodenní život. Objevováním široké škály technologií, digitálních témat a kreativního programování získají odvahu rozvíjet digitální dovednosti, které v dnešním světě potřebují.

Kdo stojí za Meet and Code?

Za iniciativou Meet and Code stojí společnosti SAP, Haus des Stiftens gGmbH a partneři z jednotlivých zemí sítě TechSoupe Europe. Projekt může existovat díky finanční a další podpoře pro neziskové organizace od společnosti SAP. Organizace Haus des Stiftens gGmbH je zodpovědná za výběr podpořených akcí v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale také za celkovou koordinaci iniciativy a podporu partnerů na evropské úrovni. Jednotliví partneři TechSoup Europe jsou zodpovdění za koordinaci iniciativy Meet and Code a výběr projektů v jednotlivých zemích, ve kterých působí. Meet and Code iniciativa byla společně vyvinuta společnostmi Haus des Stiftens a SAP.

Myšlenka

Projekt Evropský týden programování vznikl v roce 2013 díky iniciativě poradní skupiny Young Advisors bývalé komisařky Evropské unie Neelie Kroes a je podporován Evropskou komisí. Letos proběhne Evropský týden programování 5. – 20. října 2019.

Meet and Code podporuje akce související s vědou a technologiemi, které se konají v rámci Evropského týdne programování – až do výše 400 € na každou akci. Kromě toho podporujeme organizátory akcí a školitele shromažďováním a sdílením obsahu a zdrojů v knihovně Meet and Code Inspiration Library.

Cílová skupina

Cílovou skupinou akcí jsou děti a mladí lidé ve věku 8 až 24 let, kterým by měl být představen svět technologií a programování.

Pořadatelé akcí

Naplánovat a realizovat akce pro děti a mládež mohou různé společenské skupiny, např. školy, IT specialisté, firmy nebo počítačové kluby. O grant na pořádání akce však může zažádat pouze nestátní nezisková organizace.

Jak se přihlásit

Nápady na akce lze podávat pouze online na www.meet-and-code.org od 03.06.2019 do 08.09.2019. Je možné za jednu organizaci podat několik různých nápadů. Každý nápad je hodnocen partnerem TechSoup Europe. Nejlepší nápady obdrží finanční prostředky až do výše 400 €.

Více informací o podmínkách účasti naleznete zde.

Formáty akcí

Mezi akce, které je možné v rámci Meet and Code zorganizovat patří například hackathony, programovací workshopy, přednášky, filmové akce, soutěže, programovací noci, kurzy robotiky a další. Vaší představivosti se meze nekladou.

Pokud hledáte inspiraci nebo zajímavé zdroje pro akci, prezentaci nebo workshop, navštivte naši knihovnu Meet and Code Inspiration Library.

Zapojené země

Iniciativa Meet and Code podporuje digitální a programovací akce v následujících zemích: Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kazachstán, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká Británie.