Kdo je nejlepším etickým hackerem České republiky?

Autor: Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú. Publikováno: 10. května 2023 10.05.2023

Národní finále Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Centrem kybernetické bezpečnosti z.ú. a celou řadou státních, akademických i profesních organizací se uskutečnilo dne 27. dubna 2023 v Muzeu Škoda v Mladé Boleslavi.

Finále se zúčastnilo 60 nejlepších studentů a studentek ze základních, středních a vysokých škol z celé České republiky, kteří soutěžili ve třech věkových kategoriích. Soutěžící se do finále probojovali úspěšným absolvováním dvou vyřazovacích online kol, která absolvovalo více než 7.100 studentů. Do soutěže se opět zapojilo více než 31 % dívek.

V rámci národního finále soutěže byla zorganizována řada doprovodných osvětově-odborných, ale i zábavných aktivit. Mimo jiné se v hlavním sále Laurin & Klement uskutečnila učitelská konference zaměřená na digitální technologie, kybernetickou bezpečnost a nový rámcový vzdělávací program Nová Informatika, na kterou navázala odborná bezpečnostní konference zaměřená na průmyslovou bezpečnost a aktuální hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jako již tradičně byly nedílnou součástí programu národního finále  odborné workshopy a JOB-FAIR pro studenty a učitele.

Partneři & odborní garanti

Generálním partnerem soutěže je společnost Corpus Solutions. Generálním partnerem národního finále je společnost Škoda Auto. Hlavními partnery soutěže jsou společnosti CETIN, AutoCont – DataSpring, DELL a Vodafone. Hlavními odbornými garanty soutěže jsou Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Oficiální výsledky

Všichni finalisté opět prokázali vynikající znalosti. Absolutním vítězem a vítězem kategorie nad 20 let se stal Jan Kučera (ČVUT v Praze). V kategorii studentů 15 – 19 let zvítězil Vojtěch Novák (ČVUT v Praze). V juniorské kategorii studentů mladších 15 let zvítězil Vojtěch Čepička (Gymnázium Říčany).

Letní škola kybernetické bezpečnosti

Letní škola kybernetické bezpečnosti se opět uskuteční v Brně. K účasti bude pozváno nejméně 20 finalistů. Program letní školy připravujeme ve spolupráci s KYPO Masarykovy Univerzity v Brně, s Univerzitou obrany a dalšími státními, akademickými a neziskovými organizacemi. Součástí letní školy bude nejen program zaměřený na prohloubení znalostí studentů, ale i na získání nových zkušeností při týmové spolupráci. Studenti budou mít rovněž příležitost se potkat a seznámit s partnery soutěže, možná jejich budoucími zaměstnavateli.

8. ročník soutěže

V září 2023 bude zahájen již osmý ročník soutěže. Soutěž zůstává tříkolová. Její první „osvětové“ kolo odstartuje on-line 10. září 2023. Národní finále osmého ročníku soutěže se uskuteční 18. dubna 2024 v prostorách VŠTE v Českých Budějovicích.