O kurzu

Akademie ALL DIGITAL (ADA) pořádá dva kurzy s cílem pomoci pedagogům a školitelům pro dospělé dozvědět se více o vznikajících technologiích. Prostřednictvím činností v oblasti odborné přípravy
a budování kapacit je cílem MOOC účastníkům pomoci udržet krok s digitální transformací, přičemž se zaměřují zejména na umělou inteligenci a internet věcí. 

Informace o antidumpingovém programu 

ADA je platforma pro zvyšování kvalifikace pedagogů dospělých pracujících v oblasti digitálního začleňování, posilování kapacit organizací pro vzdělávání dospělých a podporu nadnárodní výměny a spolupráce.

Cíle hromadných otevřených kurzů: 
 • Vybavit účastníky základními znalostmi a dovednostmi v oblasti umělé inteligence a internetu věcí
 • Poskytnout účastníkům nezbytné znalosti k vytvoření a poskytování poutavých osvětových a vzdělávacích zkušeností v oblasti umělé inteligence a internetu věcí pro dospělé účastníky vzdělávání
Formát

Kurz odhaduje celkem 24 hodin, včetně doby studia (2 hodiny týdně po dobu 12 týdnů).

Kurzy a materiály jsou spravovány samostatně. Neprobíhají se žádná simultánní sezení, ale pro dotazy jsou k dispozici on-line instruktoři. Rozhraní, obsah a testy jsou k dispozici pouze v angličtině. 

Tento kurz je bezplatný a otevřený lidem s omezenými nebo žádnými znalostmi. Účastníci s průměrným počtem bodů rovným nebo vyšším než 60 % obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Data cyklů MOOC 

Kurzy MOOC jsou organizovány ve třech cyklech. Účastníci si mohou vybrat jeden ze tří cyklů, kterých se zúčastní:

 • Července – 25. září 2023 (12 týdnů)
 • Října – 25. prosince 2023 (12 týdnů)
 • Ledna – 26. února 2024 (6 týdnů)
Moduly

MOOC týkající se umělé inteligence zahrnuje

 • Modul 1. Historie umělé inteligence
 • Modul 2. Úvod do umělé inteligence
 • Modul 3. Jak umělá inteligence funguje
 • Modul 4. Ruční UI
 • Modul 5. Aplikace umělé inteligence
 • Modul 6. Etika a odpovědná umělá inteligence

Další podrobnosti naleznete zde

MOOC na internetu věcí zahrnuje:

 • Modul 1. Úvod do internetu věcí
 • Modul 2. Základní principy internetu věcí
 • Modul 3. „Věci“ v internetu věcí
 • Modul 4. Propojení a komunikace
 • Modul 5. Počítačové architektury
 • Modul 6. Hardwarové platformy internetu věcí
 • Modul 7. Softwarové nástroje pro vývoj aplikací internetu věcí
 • Modul 8. Od dat ke znalostem
 • Modul 9. Interakce uživatelů
 • Modul 10. Bezpečnost, soukromí a etika
 • Modul 11. Konec podnikání internetu věcí
 • Modul 12. Vybrané případy použití

Další podrobnosti naleznete zde.