O kurzu

Je otevřené přihlašování nápadů/projektů pro práci s dětmi a mládeží v oblasti mediální gramotnosti a boje s dezinformacemi!

Akademie mediální gramotnosti za sebou má již úspěšný 1. ročník, na který nyní navazuje a rozšiřuje jej. Kromě 10 online workshopů se můžete těšit na networkingová víkendová setkání a 8 hodin konzultací a mentoringu s odborníky. 

Všechny služby jsou zdarma díky financování z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021.

Do akcelerátoru se mohou hlásit pracovníci neziskových organizací, škol a knihoven, podmínkou je práce s dětmi a mládeží do 17 let a realizace projektu v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Vítáme tedy všechny učitele, vychovatele, sociální a terénní pracovníky, pracovníky knihoven, koordinátory a organizátory volnočasových aktivit, vedoucí táborů, příměstských táborů, konzultanty, poradce a další.

Témata, kterým se primárně ve své práci věnujete, nejsou pro vstup do akceleračního programu určující. Program je otevřen jak pro nováčky na poli mediální gramotnosti, tak i zkušenější jedince. Věříme, že osvětu a odolnost vůči dezinformacím lze podporovat třeba i v rámci environmentálních či lidskoprávních témat.


Přihlaste se už v rámci 1. kola do 31. července. Váš projekt vyhodnotíme do 14 dnů. Finální uzávěrka 2. kola je 14. září.

Všechny vaše dotazy zodpoví koordinátorka Michaela Čapková buď telefonicky na čísle 604 966 286 nebo mailem na michaela.capkova@sdruzenivia.cz.